Серията Vinidor: Увеличеният изглед показва разпределението на температурните зони.

Серията Vinidor: Увеличеният изглед показва разпределението на температурните зони.

Серията Vinidor

Уредите от серията Vinidor разполагат с две или три отделения за вино, които могат да се регулират независимо едно от друго с точност до градус в диапазона от +5°C до +20°C. Това позволява максимална гъвкавост в приложението им. Така например в уреда могат да се съхраняват едновременно червени вина, бели вина и шампанско на съответно оптималната за консумацията им температура. Но охладителите за вино от серията Vinidor създават и идеалните климатични условия за дългосрочното съхранение на вината. Чрез отделенията за вино с различна големина и гъвкавата настройка на температурата уредите са подходящи за всеки индивидуален асортимент от вино.

Климатизатори за вино: Увеличеният изглед показва разпределението на температурните зони.

Климатизатори за вино: Увеличеният изглед показва разпределението на температурните зони.

Климатизатори за вино

Климатизаторите за вино създават условия за съхранение, подобни на тези във винарска изба. В цялото вътрешно пространство цари постоянна температура, която се управлява електронно. Ето защо климатизаторите за вино са особено подходящи за дългосрочното съхранение и зреенето на вината. Чрез гъвкавия избор на температура в диапазона между +5°C до +20°C алтернативно можете да съхранявате и запаси от повече винени бутилки на оптималната за консумацията им температура. В сериите GrandCru и Vinothek Либхер предлага различни размери и оборудвания.

Мултитемпературни охладители за вино: Увеличеният изглед показва разпределението на температурните зони.

Мултитемпературни охладители за вино: Увеличеният изглед показва разпределението на температурните зони.

Мултитемпературни охладители за вино

Мултитемпературните охладители за вино от серията Vinothek са особено подходящи за съхранението на запасите от различни вина на съответно идеалната за консумацията им температура. Благодарение на използваните специални компоненти се постига целенасочено температурно напластяване. Така в горната област напр. при температура от +18°C могат да се темперират червените вина. С температура от +5°C долната област е подходяща специално за темперирането на пенливото вино или шампанското. Областта между тях е идеална за белите вина, които трябва да бъдат съхранявани при оптималната за консумацията им температура.