Бърза помощ в случай на ремонт

В случай на рекламация на Ваше разположение са нашите квалифицирани сервизни партньори. Нашите експерти ще Ви помогнат при всички въпроси за нашите уреди. Имате нужда от съдействие при обслужването на Вашия хладилник или фризер или е налице случай на ремонт, който трябва да бъде обработен по възможно най-бързия начин? Значи точното място за Вашия случай е нашият ремонтен сервиз.

За да можем да обработим Вашия специфичен въпрос по възможно най-добрия начин, моля посочете при Вашето обаждане точните обозначения на Вашия уред (наименование на уреда, сервизен номер). Можете да ги откриете на идентификационната табелка на Вашия уред.

Нашият сервизен партньор ще Ви съдейства с удоволствие.

Онлайн запитване за ремонт