Околна среда

Главната ни цел е да намалим колкото е възможно въздействията на нашите продукти и производствени бази върху околната среда. Нашата фирмена политика изразява нашето самосъзнание в областта на управлението на околната среда. В рамките на това екологичната отговорност за нас започва още при концепцията на нашите серии уреди. Ето защо използваме висококачествени компоненти за осигуряването на дългогодишното и сигурно функциониране и най-добрата енергийна ефективност на уредите. И производствените процеси са насочени към ефективното използване на ресурсите. За реализирането на нашата фирмена политика и за непрекъснатото подобряване на екологичните постижения всичките ни производствени бази са сертифицирани съгласно международния стандарт за управление на околната среда ISO 14001.

Content Page