Mountains
Енергийна ефективност от Liebherr

Новият енергиен етикет: За добър климат. Не само в нашите уреди.

През 2021 г. ще бъде представен новият европейски енергиен етикет за електроуреди. Голямата цел: да се подпомогне покупката на енергийноефективни уреди. Важен принос в борбата с изменението на климата. И за бюджета на домакинството. Тъй като вследствие на покачващите се цени на енергията покупката на икономичен уред ще се изплати само след няколко години.

EEC

Ефективните и неефективните уреди скоро ще могат да се различават по-добре.

Съществуващият етикет помага в много ограничена степен при взимането на решение за покупка. Поради технологичното развитие на уредите през последните години предлагането на върха на скалата за ефективност се засили. Поради това наред с клас A има и класове A+, A++ и A+++. Четвърти или пети плюс трябва да бъде спестен.

Какво точно се променя?

След предстоящата реформа по отношение на енергийния етикет уредите отново ще са разпределени в скалата за ефективност от A до G. Това ще направи нещата много по-ясни за вас в бъдеще. Енергийноефективните уреди ще могат да се разпознават по-бързо и по-ясно като такива. С Liebherr в никакъв случай няма да сбъркате. Независимо дали става въпрос за настоящия, или новия етикет – по отношение на ефективността обикновено ще ни откриете на върха.

Защо вашият уред има два етикета?

Новият етикет ще бъде официално представен от 1 март 2021 г. Дотогава е валиден съществуващият етикет. В преходния период включваме и двете версии към нашите уреди. По този начин можете малко по-рано да се запознаете с новия енергиен етикет. Новият клас за енергийна ефективност на уреда ви, разбира се, отговаря на същото високо ниво като класа в момента на закупуване.

Energylabel

Така изглежда новият енергиен етикет на ЕС:

1)QR кодътза идентифициране на продукта в базата данни на ЕС EPREL (продуктова база данни за енергийно етикетиране).

2)„Идентификаторът на модела“за ръчно идентифициране на продукта в базата данни на ЕС EPREL напр. чрез номера на изделието.

3) Новатаскала за ефективностот A до G. G обаче е предназначен само за охладители за вино.

4) Обемът на всичкифризерни отделенияв литри.

5) Обемът на всичкихладилни отделенияв литри.

6)Нивото на шумасега се разпределя в класове от A до D.

Имате ли други въпроси?

Кои технологии превръщат един хладилник в уред, който пести енергия? Каква е ползата за мен от новата продуктова база данни за домакински уреди? И как можем да ви подкрепим да направите принос за околната среда? Без значение какви въпроси имате относно новия енергиен етикет, ние ще ви отговорим с удоволствие. Очакваме с нетърпение вашето съобщение.

[email protected]