търсене

Конкретизирай търсенето:

Области на уебсайта


Вид медия

Съвпадения 1-10 от 18

  • 1
  • 2

KBbs 4370 Premium BioFresh Хладилник с BioFresh

BioFresh 3 0 автоматично True светодиодно (LED) таванно осветление с плавно усилване на светлината 6 стъкло - Premium GlassLine 2 1 2 True BioFresh 3 0HardLine BlackSteel врата от благородна стомана home.liebherr.com/bg/bgr/products/домакински-уреди/свободностоящи-уреди/ .../kbbs-4370.html

KBbs 4374 Premium BioFresh Хладилник с BioFresh

светодиодна (LED) светлинна колона 5 стъкло - Premium GlassLine 2 1 2 True BioFresh 3 0True 16ч 3кг True 16ч 3кгHardLine BlackSteel врата от благородна стомана със SmartSteel благородна стомана home.liebherr.com/bg/bgr/products/домакински-уреди/свободностоящи-уреди/ .../kbbs-4374.html

SKBbs 4370 Premium BioFresh Хладилник с BioFresh

BioFresh 3 0 автоматично True светодиодно (LED) таванно осветление с плавно усилване на светлината 6 стъкло - Premium GlassLine 2 1 2 True BioFresh 3 0HardLine BlackSteel врата от благородна стомана home.liebherr.com/bg/bgr/products/домакински-уреди/свободностоящи-уреди/ .../skbbs-4370.html

SGNbs 4385 Premium NoFrost Фризер с NoFrost

BlackSteel врата от благородна стомана със SmartSteel благородна стомана със SmartSteel алуминиева дръжка с вграден механизъм за отваряне HardLine BlackSteel врата от благородна стомана със SmartSteel home.liebherr.com/bg/bgr/products/домакински-уреди/свободностоящи-уреди/фризери/details/sgnbs-4385.html

CNbs 4015 Comfort NoFrost Комбиниран хладилник-фризер с NoFrost

с прозрачна предна част 0 True 4 NoFrost автоматично 18ч 11кг 3 стъкло True - 0 1 False с изцяло затворени чекмеджета с прозрачна предна част 0HardLine BlackSteel врата от благородна стомана със SmartSteel home.liebherr.com/bg/bgr/products/домакински-уреди/свободностоящи-уреди/ .../cnbs-4015.html

CNbs 3915 Comfort NoFrost Комбиниран хладилник-фризер с NoFrost

предна част 0 True 4 NoFrost автоматично 18ч 11кг 4 стъкло True - 0 1 False с изцяло затворени чекмеджета с прозрачна предна част 0HardLine BlackSteel врата от благородна стомана със SmartSteel благородна home.liebherr.com/bg/bgr/products/домакински-уреди/свободностоящи-уреди/ .../cnbs-3915.html

CNbs 4835 Comfort NoFrost Комбиниран хладилник-фризер с NoFrost

False с изцяло затворени чекмеджета с прозрачна предна част 0HardLine BlackSteel врата от благородна стомана със SmartSteel благородна стомана със SmartSteel лостова дръжка с интегриран механизъм home.liebherr.com/bg/bgr/products/домакински-уреди/свободностоящи-уреди/ .../cnbs-4835.html

SBSbs 8683 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран уред Side-by-Side за вграждане с BioFresh и NoFrost

част 0 True 4 NoFrost автоматично 20ч 18кг 9 стъкло True свтодиодно (LED) осветление 2 0 True с изцяло затворени чекмеджета с прозрачна предна част 0HardLine BlackSteel врата от благородна стомана home.liebherr.com/bg/bgr/products/домакински-уреди/свободностоящи-уреди/side-by-side/details/ .../sbsbs-8683.html

CBNbs 4835 Comfort BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер с BioFresh и NoFrost

с прозрачна предна част 0 True 4 NoFrost автоматично 24ч 16кг 3 стъкло True - 0 1 False с изцяло затворени чекмеджета с прозрачна предна част 0HardLine BlackSteel врата от благородна стомана home.liebherr.com/bg/bgr/products/домакински-уреди/свободностоящи-уреди/ .../cbnbs-4835.html

CBNbs 4878 Premium BioFresh NoFrost Комбиниран хладилник-фризер с BioFresh и NoFrost

) осветление във вратата 2 1 False с изцяло затворени чекмеджета с прозрачна предна част 0HardLine BlackSteel врата от благородна стомана със SmartSteel благородна стомана със SmartSteel алуминиева дръжка home.liebherr.com/bg/bgr/products/домакински-уреди/свободностоящи-уреди/ .../cbnbs-4878.html

  • Резултати от търсенето за страница
  • 1
  • 2