MKv 3913 MediLine Хладилник за лекарства с електроника Comfort

Общ брутен обем 386 л
Bruttovolumen Gesamt 386 л
Външни размери (В/Ш/Д) 184 / 60,1 / 61,8 см
SmartMonitoring може да се преоборудва, мрежово приложение може да се закупи допълнително

BGN 6 049,00  Препоръчителна цена с вкл. ДДС
Предварително оборудван за SmartMonitoring

Предварително оборудван за SmartMonitoring

SmartMonitoring на Liebherr осигурява цялостно решение за документиране и следене на измервателни и работни данни, предупредителни съобщения и състояния на уреда. Необходимият SmartCoolingHub може да бъде директно свързан към уреда чрез предварително оборудвания интерфейс RS 485.

Функция за тестване на алармата

Функция за тестване на алармата

С това тестово задействане може да се провери функционалността на вътрешното и евентуално свързаното външно алармено устройство. По време на теста не се прекъсва охлаждането на уреда.

Съхранение на медикаменти: DIN 58345

Съхранение на медикаменти: DIN 58345

Съкращението DIN означава „Германски институт за стандартизация“, които чрез специализирани органи определя стандартите за индустрията. Стандартът DIN 58345 се отнася за хладилниците за медикаменти, служещи за съхранението на медикаменти при работна температура от 2 °C до 8 °C. В момента стандартът 58345 отразява най-високото състояние на техниката и поставя прецизно формулирани изисквания към съответните хладилници за съхранение на медикаменти.

Дигитален температурен дисплей

Дигитален температурен дисплей

Дигиталният температурен дисплей показва вътрешната температура в хладилника с точност до градус и безпроблемно може да се види отвън. Така потребителите могат бързо да се ориентират, без да отварят уреда.

Динамично охлаждане

Динамично охлаждане

Високоефективните вентилатори се грижат за бързото охлаждане на прясно поставените продукти и за равномерната температура на охлаждане в цялото вътрешно пространство.

Ефективна охладителна система

Ефективна охладителна система

Благодарение на десетилетния опит в областта на хладилната техника в комбинация с непрекъснатата научноизследователска дейност Либхер гарантира превъзходно качество на охладителната система. Приложението на висококачествени компресори, кондензатори, изпарители, както и на други хладилно-технически компоненти осигурява както значително понижаване на консумацията на електроенергия, така и намаляване на експлоатационните разходи на уредите на Либхер.

Светодиодно (LED) вътрешно осветление

Светодиодно (LED) вътрешно осветление

Всички лабораторни хладилници със стъклена врата разполагат с включващо се отделно светодиодно (LED) вътрешно осветление. По този начин се осветява равномерно вътрешното пространство и се позволява бърз и целенасочен достъп до съхраняваните продукти.

Сериен шинен интерфейс

Сериен шинен интерфейс

С помощта на серийния шинен интерфейс уредите могат да бъдат свързвани с външна система за наблюдение. В случай че все още няма налице система за наблюдение, която да се свърже с интерфейса, като опционален аксесоар може да се закупи комплект за допълнително оборудване с интерфейсен конвертор, с който да се осъществи връзка с персонален компютър или лаптоп. С помощта на шинния интерфейс могат да се включат последователно до 20 уреда и да бъдат свързани един с друг в мрежа. Температурата и алармата могат да бъдат документирани и архивирани чрез софтуера на Либхер Liebherr Temperature Monitoring.

Аларма за температурата

Аларма за температурата

Интегрираната аларма за температурата сигнализира в случай на превишаване респ. понижаване на стойностите на алармените граници. Тази аларма има както звукова, така и светлинна сигнализация и така се грижи за максималната безопасност на поставените продукти.

Поддържане на стабилна и постоянна температура: EN 60068-3

Поддържане на стабилна и постоянна температура: EN 60068-3

Всички лабораторни хладилници и фризери са тествани в модерните развойни центрове на Либхер по метода за изпитване съгласно EN 60068-3 за измерването на стабилността на температурата. При това температурата се измерва в девет различни точки във вътрешността на уредите.

Екологичен хладилен агент

Екологичен хладилен агент

Уредите Liebherr са оптимизирани, така че да осигуряват възможно най-висока енергийна ефективност с ниски експлоатационни разходи. Използват се единствено естествените и екологични хладилни агенти R 600a и R 290. В съчетание с високоефективни компресори те се превръщат в изключително мощна система, а с ниските си емисии на парникови газове – и в надеждна алтернатива за бъдещето.

Сменяемо окачване на вратата

Сменяемо окачване на вратата

Уредите са оборудвани от завода-производител с дясно окачване на вратата. С възможността за промяна на посоката на отваряне на вратата уредът може да се позиционира винаги оптимално на съответното място и отварянето му да бъде съгласувано с индивидуалните нужди.

Продуктова група Хладилник за лекарства с електроника Comfort
GTIN 9005382238318
Консумация на електроенергия за година 480 квтч/a
Общ полезен обем 278 л
Общ брутен обем 386 л
Bruttovolumen Gesamt 386 л
Bruttovolumen Kühlteil 386 л
Nettovolumen Gesamt 278 л
Nettovolumen Kühlteil 278 л
Хладилен агент R 600a
Напрежение 220-240 V ~
Честота 50 Hz
Инсталирана мощност 1,5 A
Хладилно отделение 386 л
Външни размери (В/Ш/Д) 184 / 60,1 / 61,8 см
Изолация 40 - 40 мм
Тегло (с опаковката) 91,00 кг
Тегло (без опаковката) 85,00 кг
Управление Електронно управление
Обслужване бутони
Предупредителен сигнал при неизправност светлинен и звуков
Безпотенциален контакт
Аларма за прекъсване на електрозахранването незабавно след прекъсване на тока за минимум 12 часа
Максимална флуктуация 3,9 °C
Градиент 6,1 °C
SmartMonitoring може да се преоборудва, мрежово приложение може да се закупи допълнително
Материал на страничните стени стомана
Цвят на корпуса бял
Материал на вратата/капака изолационна стъклена врата
Ключалка налице
Самозатваряща се врата
Окачване на вратата вдясно семняемо
Материал на вътрешния корпус бяла пластмаса
Вид на колелцата
Дизайн на вратата HardLine
Дръжка ергономична лостова дръжка с механизъм за отваряне
ecovadis 2021

ecovadis 2021

Указание: Въпреки грижливото управление на данните си запазваме правото на технически изменения, грешки, както и отклонения от съдържанията на снимките и текстовете по отношение на оригиналния уред.