Отлично обслужване и супер икономични

Раклите за супермаркети на Либхер впечатляват с много иновативни идеи за професионалните изисквания. В просторните ракли стоките се съхраняват оптимално и се презентират прегледно и силно въздействащо. Познаваме изискванията за раклите за супермаркети и се ориентираме спрямо тях: Така при разработката им във фокуса бяха поставени отличният комфорт при обслужването, високата енергийна ефективност и оптималната презентация на стоките.

Ефектна презентация на стоките

В нашите ракли за супермаркети стоките се презентират атрактивно, прегледно и стимулиращо продажбите. На това се отдава голямо значение при концепцията на иновативните ракли. Ето защо те разполагат с много характеристики, допринасящи не само за възможно най-доброто представяне на стоките в раклите, но и същевременно за особено комфортното им обслужване. Както за персонала на супермаркетите, така и за клиентите трябва да е улеснено значително зареждането и по-късно вземането на стоките от раклите.

 • 5° наклон
  При концепцията на новите ракли за супермаркети е отдадено голямо значение на комбинацията от стимулиращата продажбите презентация на стоките и ергономичния комфорт на обслужване. Благодарение на наклона от 5 ° е налице оптимален поглед върху стоките. Освен това продуктите са по-близо до крайния клиент. Вземането на стоките се улеснява благодарение на голямото свободно пространство за краката.

  5° наклон

  При концепцията на новите ракли за супермаркети е отдадено голямо значение на комбинацията от стимулиращата продажбите презентация на стоките и ергономичния комфорт на обслужване. Благодарение на наклона от 5 ° е налице оптимален поглед върху стоките. Освен това продуктите са по-близо до крайния клиент. Вземането на стоките се улеснява благодарение на голямото свободно пространство за краката.

 • Интегрирани етикети за цените
  Етикетите за цените са позиционирани на оптималната височина на погледа на клиента и осигуряват перфектна ориентация за съхраняваните стоки. Етикетите за цените са хармонично интегрирани в концепцията на корпуса и могат да се сменят без усилия и бързо при специални оферти.

  Интегрирани етикети за цените

  Етикетите за цените са позиционирани на оптималната височина на погледа на клиента и осигуряват перфектна ориентация за съхраняваните стоки. Етикетите за цените са хармонично интегрирани в концепцията на корпуса и могат да се сменят без усилия и бързо при специални оферти.

 • Осветителна концепция
  Вътрешното осветление на раклата за супермаркети се извършва чрез енергийно ефективни и издръжливи светодиодни (LED) светлинни лайстни. За разлика от луминесцентните лампи се отдава по-малко отпадна топлина и консумацията на електроенергия се понижава значително. Две интегрирани от предната и задната страна на вътрешното пространство светодиодни (LED) светлинни лайстни съдействат за презентацията на стоките, тъй като благодарение на оптималното осветяване се предотвратява засенчването на продуктите. Чрез специалното светодиодно (LED) осветление особено продуктите от прясно месо изглеждат винаги с естествения си цвят.

  Осветителна концепция

  Вътрешното осветление на раклата за супермаркети се извършва чрез енергийно ефективни и издръжливи светодиодни (LED) светлинни лайстни. За разлика от луминесцентните лампи се отдава по-малко отпадна топлина и консумацията на електроенергия се понижава значително. Две интегрирани от предната и задната страна на вътрешното пространство светодиодни (LED) светлинни лайстни съдействат за презентацията на стоките, тъй като благодарение на оптималното осветяване се предотвратява засенчването на продуктите. Чрез специалното светодиодно (LED) осветление особено продуктите от прясно месо изглеждат винаги с естествения си цвят.

 • Максимална енергийна ефективност

  Благодарение на модерната електроника и високоефективните хладилни компоненти се намалява значително консумацията на електроенергия на раклата. Тъй като икономичността на уредите е съществен фактор в професионалната сфера. Отказахме се от електрическите отопления за системата за размразяване. Вместо това размразяването се извършва посредством горещ газ. При това уредът се размразява бързо отдолу нагоре.

  Предимството: Висока надеждност на уреда, тъй като в улея няма лед, който да блокира изтичането на разтопената вода. Този автоматичен процес се извършва два пъти седмично; освен това той може да се управлява ръчно. Като хладилен агент се използва екологичният R290 без флуоровъглеводороди.

  Стъклени плъзгащи се капаци

  Използваните плъзгащи се капаци от изключително товароносимо единично предпазно стъкло притежават превъзходни качества по отношение на плъзгането. По този начин раклите могат да се отварят лесно и без големи усилия. Особено плътно затварящите се капаци предотвратяват загубата на топлина и допринасят за високата енергийна ефективност на раклата. Проникването на влага и свързаното с това образуване на лед се намаляват значително. Интегрираното в рамката отопление с горещ газ възпрепятства образуването на конденз, благодарение на което винаги има добра видимост върху стоките.

  Енергийна ефективност

  Независимо дали става дума за функциите, за характеристиките на оборудването или за материалите: За възможно-най-високата енергийна ефективност използваме максимално потенциала за икономии на всеки отделен компонент. Енергоспестяване с Либхер

  Прецизна електроника

  Надеждната и прецизна електроника позволява високоефективното управление на новата ракла за супермаркети на Либхер. Предимството: Охлажданите стоки са съхранявани гарантирано сигурно и при оптимални условия при продължителен режим на работа. При това клиентите могат да разчитат на пословичното качество и на опита на Либхер. Тъй като при разработката на електрониката на новата ракла за супермаркети става дума за сътрудничество между фирма Либхер и фирма Вурм, която е световен лидер в областта на разработката на електроника за уреди за супермаркети.

  Предимства на оборудването на електрониката

  Изцяло сензорна (Touch) функция на стъкления дисплей

  Лесната за обслужване сензорна (Touch) електроника на раклата за супермаркети на Либхер е интегрирана ергономично в задната област на рамката. По този начин се осигурява превъзходен поглед върху температурния дисплей. Всички функции за точната до градус температурна настройка се показват само ако те бъдат активирани предварително от имащия право на достъп персонал чрез радиочестотен чип RFID. Следователно за защитата на хранителните продукти е изключена неоторизираната промяна на параметрите. От дисплея могат да се регулират и функциите „Размразяване“ или „Включване/изключване на вътрешното осветление“.

  Управляван според нуждите компресор

  При новата ракла за супермаркети компресорът с електронно управление на оборотите се грижи за максималната енергийна ефективност. При това компресорът бързо се напасва оптимално в съответствие с нуждите към действителните студови изисквания във вътрешното пространство на уреда. Два сензора за температурата на въздуха определят необходимото количество студ и управляват компресора. Това допринася не само за устойчивото отношение към околната среда, но и допълнително намалява и експлоатационните разходи.

  Самодиагностика (SelfDiagnostic)

  Раклата за супермаркети на Либхер притежава прецизна електроника, която допринася съществено за комфорта и лесната техническа поддръжка. Чрез интерфейс уредът позволява непрекъснато наблюдение на температурата – и в случай на авария бърза диагностика, анализ и отстраняване на неизправностите. Системата за ранна идентификация на неизправностите се грижи за автоматичното алармиране и за краткото време за реакция до отстраняването на неизправностите. Така се предотвратява прекъсването на охладителната верига и се избягват икономическите щети.

  SmartGrid-ready – акумулиране на студ

  В бъдеще интелигентните електрически мрежи (SmartGrid) ще спомагат за понижаването на разходите за електроенергия. Раклите за супермаркети на Либхер благодарение на функцията »SmartGrid-ready« още отсега са готови за това. Когато са налице излишъци от енергия, напр. от възобновяеми енергийни източници, уредите се захранват с по-изгоден ток. Когато цената на тока е по-изгодна, може да се създаде студов резерв, т.е. раклата охлажда на по-ниски температури, отколкото е необходимо. Този студов резерв може да се използва, когато цената на тока отново се покачи.

  Добри причини

  Доказано качество, още повече свежест в съхранението на хранителните продукти и висока енергийна ефективност: Има много причини да изберете продукт на Либхер. Защо Либхер?

  Бързо почистване

  Хигиената играе специална роля в бранша на хранителните продукти. Раклите за супермаркети на Либхер са особено лесни за почистване благодарение на самопочистващите се профили на стъклените плъзгащи се капаци и безфуговите вътрешни пространства. Хранителните продукти се съхраняват оптимално при прецизна температура и се изпълняват най-високите хигиенни изисквания.

  Комфорт при почистването

 • Стъклени плъзгащи се капаци
  Висококачествените и безрамкови стъклени плъзгащи се капаци на раклите за супермаркети на Либхер позволяват оптимална видимост върху съхраняваните продукти. Резултатът: силно въздействаща и убедителна презентация на стоките. Повърхностите за плъзгане на иновативните плъзгащи се капаци сами отстраняват и почистват евентуалните замърсявания в профилите. Освен това се избягва събирането на прах посредством завършващия профил над опорните повърхностиeden.

  Стъклени плъзгащи се капаци

  Висококачествените и безрамкови стъклени плъзгащи се капаци на раклите за супермаркети на Либхер позволяват оптимална видимост върху съхраняваните продукти. Резултатът: силно въздействаща и убедителна презентация на стоките. Повърхностите за плъзгане на иновативните плъзгащи се капаци сами отстраняват и почистват евентуалните замърсявания в профилите. Освен това се избягва събирането на прах посредством завършващия профил над опорните повърхностиeden.

 • Безфугово вътрешно пространство
  Заоблените ъгли във вътрешното пространство на раклите за супермаркети на Либхер са разработени съзнателно с големи радиуси. Благодарение на обмислената концепция на вътрешно пространство се намаляват фугите. Всички разделителни решетки на раклата могат лесно да се изваждат и повърхностите са лесни за почистване. Благодарение на прецизната електроника се спазват законовите хигиенни изисквания и заедно с това и точната температура на раклите.

  Безфугово вътрешно пространство

  Заоблените ъгли във вътрешното пространство на раклите за супермаркети на Либхер са разработени съзнателно с големи радиуси. Благодарение на обмислената концепция на вътрешно пространство се намаляват фугите. Всички разделителни решетки на раклата могат лесно да се изваждат и повърхностите са лесни за почистване. Благодарение на прецизната електроника се спазват законовите хигиенни изисквания и заедно с това и точната температура на раклите.

 • Лесно почистване на подовете под уредите
  Характерна за раклите за супермаркети на Либхер е коничната форма. Съзнателно е помислено за правите линии на местата за поставяне на пода, така че да се позволи лесното и бързо почистване на подовете. Проникването на прах и вода се избягва благодарение на безфуговия дизайн и така отпадат трудоемките мерки за почистването.

  Лесно почистване на подовете под уредите

  Характерна за раклите за супермаркети на Либхер е коничната форма. Съзнателно е помислено за правите линии на местата за поставяне на пода, така че да се позволи лесното и бързо почистване на подовете. Проникването на прах и вода се избягва благодарение на безфуговия дизайн и така отпадат трудоемките мерки за почистването.

 • Брандиране

  Брандираните хладилници и фризери се грижат за стимулиращата продажбите презентация на продуктите и повишават разпознаваемостта на марката в търговския обект. Научете повече

  Модерен дизайн на раклите

  Раклите за супермаркети на Либхер се отличават с висока стабилност на формите, здрава конструкция, както и модерен дизайн. Изцяло новият производствен процес 3D-PU-Spray Moulding допринася за високата удароустойчивост на високоеластичните и издръжливи пластмасови корпуси, което ги прави значително по-нечувствителни от традиционните корпуси от листова стомана.

  Революционна продуктова технология

  Като иновативно предприятие Либхер прави нововъведения отново и отново. Така например сега новият производствен процес 3D-PU-Spray Moulding при раклите за супермаркети на Либхер отваря нови възможности и задава критериите – не на последно място на тема дизайн. Методът за двукомпонентно леене под високо налягане на основата на полиуретана позволява да се произвеждат в бъдеще големи конструктивни части с цялостна геометрия. Предимствата: При това материалът е лек и същевременно изключително стабилен, което допринася за здравината на раклите и им позволява да изглеждат приятно визуално значително по-дълго време дори и в суровите условия на приложение в супермаркетите.

  Грозните вдлъбнатини по раклите от ударите на пазарските колички са вече в миналото. При нашите ракли въобще не се използва листова стомана. Методът позволява освен това да се нанасят най-различни повърхностни структури. Така още по-добре могат да бъдат изпълнени специалните желания на клиентите.

  Производствена база

  Либхер произвежда ежегодно около 2,2 милиона хладилници и фризери и с това се нарежда сред европейските лидери на пазара. Почти една четвърт от тези уреди произхождат от Лиенц (Австрия). Местоположение Лиенц

  Завод на Либхер в Лиенц

  Гъвкави варианти за поставяне на уредите

  Новите ракли за супермаркети на Либхер впечатляват с иновативни идеи за професионалните изисквания: В просторните ракли дълбоко замразените продукти се презентират оптимално, прегледно и силно въздействащо. Освен това се гарантира, че раклите, независимо, дали като отделен уред или вариативно в комбинация с други уреди, могат да бъдат поставени винаги оптимално според нуждите на клиентите.

  Като отделен уред раклата трябва да стои обърната с гръб към стената.

  При разполагането в редица уредите трябва да стоят обърнати с гръб към стената.

  Раклите могат да се поставят в блок от 4 ракли една зад друга, така че задните стени на раклите да стоят една срещу друга.

  В комбинация като хладилен/фризерен остров се предоставят различни възможности за разположение. При това има възможност раклата съответно да бъде разположена напречно като „завършек“ от лицевата страна.

  Социални медии

  Либхер в социалните медии: Станете част от нашата общност и наред със съдействието при обслужването можете да получавате и съвети и трикове за перфектното съхранение на Вашите хранителни продукти. Либхер в социалните мрежи

  Професионални уреди

  Независимо дали става дума за ресторантите, търговията или лабораториите – професионалните хладилници на Либхер изпълняват изискванията на професионалистите. Уреди за професионално приложение

  Социални медии

  Либхер в социалните медии: Станете част от нашата общност и наред със съдействието при обслужването можете да получавате и съвети и трикове за перфектното съхранение на Вашите хранителни продукти. Либхер в социалните мрежи