Моля изберете Вашия асортимент
Затвори

Обратно към формуляра

Декларация за защита на данните (удължена гаранция и 10 -годишна гаранция за компресор)

Ние, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, Адрес: 4202 с. Радиново, община Пловдив, България, придават голямо значение на защитата и сигурността на вашите лични данни. Ето защо е важно за нас да ви информираме по -долу за това кои лични данни обработваме за вас, с каква цел и какви права имате по отношение на вашите лични данни.

А. Обща информация

I. Какво представляват личните данни и какво означава обработка?

• „Лични данни“ (наричани по -долу също „данни“) са цялата информация, която казва нещо за физическо лице. Личните данни не са само информация, която позволява да се направят директни изводи за конкретно лице (като име или имейл адрес на дадено лице), но също така и информация, която може да се използва за установяване на препратка към конкретно лице със съответните допълнителни знания могат.

• „Обработка“ означава всички мерки, които се извършват с вашите лични данни (като събиране, записване, организиране, поръчване, съхранение, използване или изтриване на данни).

II.Кой е лицето, отговорно за обработката на вашите данни?

Лицето, отговорно за обработката на вашите данни, е:

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД,
Адрес: 4202 с. Радиново, община Пловдив, България,
E-Mail: [email protected]

III. Какви са вашите права като субект на данни?

Като субект на данни имате право да:

• информация за вашите данни;

• Коригиране на неверни данни и попълване на непълни данни;

• Изтриване на вашите данни, по -специално ако (1) вече не е необходимо за целите, посочени в тази декларация за защита на данните, (2) оттеглите съгласието си и няма друго правно основание за обработка, (3) данните ви имат е бил обработен незаконно или (4) Вие сте възразили срещу обработването и няма преобладаващи законни причини за обработването;

• Ограничаване на обработването на вашите данни, по -специално, ако оспорвате верността на данните или обработката на вашите данни е незаконна и вместо изтриване поискате ограничаване на използването им;

• Възражение срещу обработването на вашите данни с цел защита на законни интереси по причини, които произтичат от вашата конкретна ситуация или, без конкретно оправдание, срещу обработването на вашите данни с цел директна реклама; Ако това не е възражение срещу директната поща, ние ви молим да обясните причините, поради които не трябва да обработваме вашите данни, както може да сме направили, когато подадете възражение. В случай на основателно възражение, ние ще проучим ситуацията и ще спрем обработването, освен ако не докажем убедителни законни причини за обработка, които надвишават вашите интереси, права и свободи, или обработката служи за отстояване, упражняване или защита на правни искове;

• Получаване на вашите данни в структуриран, общ и машинно четим формат, както и правото вашите данни да се предават от нас директно на друго отговорно лице;

• Оттегляне на съгласието, ако сте ни дали съгласието си да го обработим. Моля, обърнете внимание, че законността на обработката, извършена въз основа на съгласието до момента на оттегляне, остава незасегната от оттеглянето ви.

Когато отстояваме горепосочените права, ние искаме вашето разбиране, че можем да поискаме от вас доказателства, които доказват, че вие ​​сте лицето, за което се представяте. Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако смятате, че обработката на вашите данни нарушава GDPR.

Б. Обработка на данни

I. Удължена гаранция

Предлагаме ви безплатна 10 -годишна гаранция за компресор. За да получите тази гаранция за вашето устройство, можете да се регистрирате доброволно. Като част от процеса на регистрация, ние обработваме изброените по -долу данни.

Какви данни обработваме за какви цели?

Ние обработваме следните данни:

• Име на име
• Имейл адрес
• Пощенски код
• Дата на покупката
• Сериен номер

Обикновено ние обработваме тези данни само с цел издаване и изпращане на сертификати Liebherr GuaranteePlus и Гаранция за компресор. Обработването за други цели може да се разглежда само ако са налице необходимите законови изисквания в съответствие с член 6, параграф 4 от GDPR. В този случай, разбира се, ще спазваме всички задължения за информация съгласно член 13, параграф 3 от GDPR и член 14, параграф 4 от GDPR.

На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Вашите данни ще бъдат обработвани за изпълнение на договор или за извършване на преддоговорни мерки в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от GDPR.

II. Бюлетини по имейл

Предлагаме ви и възможността да се абонирате за нашия имейл бюлетин. Ако и доколкото сте ни дали съгласието си, ние ще обработим изброените по-долу данни като част от изпращането на нашия бюлетин по имейл.

Какви данни обработваме за какви цели?

Ние обработваме следните данни:

• Име на име
• Имейл адрес
• Вашият (външен) IP адрес
• Дата и час на регистрация и потвърждение на регистрацията
• Дата и час на извличане на бюлетина

По принцип обработваме данните, които предоставяте, за да Ви изпращаме редовно нашия бюлетин (ако е необходимо с личен адрес) по имейл и да Ви предоставяме промоционална информация за нашите продукти или услуги или за съответните кампании, събития, състезания, приноси / За доставка на артикули и др.

По принцип обработваме само данните, събрани като част от регистрацията на бюлетина, включително така наречената процедура за двойно включване, за да защитим офертата и да изпълним законовите си задължения за предоставяне на доказателства. С процедурата за двойно включване ще получите имейл, когато се абонирате за бюлетина, с молба да потвърдите отново абонамента си за нашия бюлетин. Ако не потвърдите повторно регистрацията си, като кликнете върху изпратената връзка за потвърждение, няма да бъдете регистрирани за нашия бюлетин за електронна поща и няма да ви бъде изпратен.

Освен това ние записваме и анализираме вашите взаимодействия с нашия бюлетин (измерване на процента на отваряне и кликване) и съхраняваме тази информация, като вземаме предвид личните предпочитания или интереси, които сте посочили или предполагаеми лични предпочитания или интереси във вашия профил на получател, за да гарантираме успехът на нашия бюлетин да се измери и да може непрекъснато да се подобрява и проектира според нуждите. Скоростите на отваряне се измерват с помощта на така наречения проследяващ пиксел, малък, невидим файл с изображение, който автоматично се зарежда от уеб сървъра при отваряне на бюлетина и предоставя информацията, че бюлетинът е действително отворен. Измерването на процента на кликване, от друга страна, се извършва по такъв начин, че след като щракнете върху уеб връзка, съдържаща се в бюлетина, първо ще бъдете насочени към уеб сървър, където е регистрирано вашето кликване; само тогава ще стигнете до действителната целева страница.

Обработването за други цели може да се разглежда само ако са налице необходимите законови изисквания в съответствие с член 6, параграф 4 от GDPR. В този случай, разбира се, ще спазваме всички задължения за информация съгласно член 13, параграф 3 от GDPR и член 14, параграф 4 от GDPR.

На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Вашите данни ще бъдат обработвани въз основа на вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) във връзка с член 7 от GDPR или за изпълнение на правно задължение в съответствие с член 6, параграф 1, букви в) и (3) ( а) GDPR във връзка с член 32 GDPR (обезпечение) или член 7, параграф 1 GDPR (задължение за предоставяне на доказателства).

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с действие в бъдеще и / или да възразите срещу обработването на вашите данни за рекламни цели по всяко време. Отмяната / възражението не засяга законността на обработката, извършена до момента на отмяна / възражение. Изолирано оттегляне / възражение само по отношение на измерването на честотата на отваряне и кликване и / или съхраняването на резултатите от измерванията в профилите на получателите не е възможно, така че трябва да се отпишете изцяло от бюлетина. Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време, като изпратите имейл на [email protected] или като щракнете върху връзката за отписване в края на всеки бюлетин.

III. Получател на данни

Можем да прехвърлим вашите данни на:

• Други компании в групата на Liebherr, при условие че това е необходимо за започване, изпълнение или прекратяване на договор или има легитимен интерес от наша страна в предаването и вашият преобладаващ законен интерес не противоречи на това;

• Нашите доставчици на услуги, които използваме за постигане на гореспоменатите цели;

• Съдилища, арбитражни съдилища, органи или правни съветници, ако това е необходимо за спазване на приложимото законодателство или за предявяване, упражняване или защита на правни искове.

IV. Прехвърляне на данни към трети страни

Прехвърлянето на данни към органи в държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство (т.нар. Трети държави) или към международни организации е разрешено само (1) ако сте ни дали съгласието си или (2) ако Европейската комисия е решила че в адекватно ниво на защита съществува в трета държава (член 45 от GDPR). Ако Комисията не е взела такова решение, ние можем да прехвърлим вашите данни на получатели, намиращи се в трета държава, само ако има подходящи гаранции (например стандартни клаузи за защита на данните, които са приети от Комисията или надзорния орган съгласно определена процедура) и е осигурено прилагането на правата на субекта на данните или предаването е допустимо в отделни случаи поради други разрешения (чл. 49 GDPR).

Ако прехвърлим вашите данни в трети държави, ще ви информираме за съответните подробности за прехвърлянето до съответните точки в тази декларация за защита на данните.

V. Изтриване на данни и продължителност на съхранение

Ние обработваме вашите данни, стига това да е необходимо за съответната цел, освен ако не сте възразили ефективно срещу обработването на вашите данни или сте отменили ефективно съгласието си.

Доколкото има законови изисквания за запазване - например в търговското или данъчното законодателство - ще трябва да съхраняваме съответните данни за срока на изискването за запазване. След като срокът на съхранение изтече, ще проверим дали има някакви допълнителни изисквания за обработка. Ако вече няма нужда, вашите данни ще бъдат изтрити.

VI. Автоматизирани решения в отделни случаи

По принцип не използваме напълно автоматизирано вземане на решения в съответствие с член 22 от GDPR. Ако използваме тази процедура в отделни случаи, ще ви информираме за това отделно, при условие че това се изисква от закона.

VII. Сигурност на данните

Ние използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме, че вашите данни са защитени от загуба, неправилни промени или неоторизиран достъп от трети страни. Във всеки случай, само упълномощени лица имат достъп до вашите данни от наша страна и само доколкото това е необходимо за горепосочените цели.

Статус: юни 2021 г.

Обратно към формуляра