Обозначения за съпоставяне на консумацията на електроенергия

Като цяло важи следното: Колкото „по-зелен“ е класът на енергийна ефективност, толкова по-ниска е сметката за ток.

Като цяло важи следното: Колкото „по-зелен“ е класът на енергийна ефективност, толкова по-ниска е сметката за ток.

Като цяло важи следното: Колкото „по-зелен“ е класът на енергийна ефективност, толкова по-ниска е сметката за ток.
Етикетът информира за данните на продукта като консумация на електроенергия, обем и шумови емисии. По този начин той позволява една бърза съпоставка в рамките на дадена продуктова категория.

В целия свят съществуват различни енергийни етикети. Един отличен с Energy Star уред в САЩ консумира 20-30 процента по-малко енергия от законово предписаните стойности. Energy Star е адаптиран от много страни в целия свят, като при това обаче законовите предписания и критерии силно варират. Важащият в Европа за всички държави-членки на Европейския съюз енергиен етикет на ЕС, напротив, позволява на потребителя диференциране на стойностите за консумация на електроенергия със задължителни категории. Маркировката е въведена в средата на 90-те години на миналия век и оттогава редовно се актуализира.

За да може енергийният етикет да е разбираем езиково неутрално и едновременно с това да е съпоставим, всички важни характеристики се изобразяват с пиктограми.

По-добро разбиране на енергийния етикет на ЕС

Със създаването на Европейския съюз държавите-членки се задължават за съвместна за защита на климата. Една от стратегиите: Едно междудържавно задължение за етикетиране във връзка с консумацията на електроенергия на домакинските уреди позволява пряката съпоставка и създава стимули за производителите да разработват все по-икономични уреди.

  • 1998 г.: С въвеждането на етикета на ЕС в Германия енергийната ефективност все повече се превръща във важен критерий за покупките, тъй като сега с един поглед могат да се сравняват консумацията на електроенергия и мощността.
  • 2010 г.: В началото енергийният етикет се открива само при хладилниците и фризерите, както и при пералните и съдомиялните машини, а сега и при другите домакински уреди. Поради огромните различия в рамките на досега най-добрия енергиен клас A се въвеждат класовете A+, A++ и A+++.
  • 2011 г.: Европейският съюз задължава търговците да етикетират своите хладилници и фризери с новия етикет.
  • Могат да се произвеждат само хладилници и фризери с енергиен клас A+ или по-висок клас на енергийна ефективност.
  • Понастоящем Европейската комисия работи върху нова класификация, тъй като консумацията на електроенергия на някои уреди се намира значително под енергиен клас A+++ и понастоящем те въобще не могат да се регистрират и съпоставят.

Енергийният етикет на ЕС показва в една прегледна цветова скала от червено до тъмно зелено класа на енергийната ефективност. Наред с това при хладилниците и фризерите той информира за годишната консумацията на електроенергия, както и за полезния обем на различните уреди за съхранение на продуктите и техните най-ниски температури. Знакът дава информация и за шумовите емисии.

Колкото по-малък е един уред, толкова по-ниска е неговата консумация на електроенергия. За да могат да се съпоставят действително уредите само в рамките на същата категория, това означава, че обемът, видът и оборудването на уредите трябва да бъдат най-малкото подобни. В рамките на една продуктова категория често се получават значителни разлики, що се отнася до консумацията на ток. Колкото по-висок е енергийният клас, толкова по-голям е потенциалът за енергоспестяване.

По-добрият клас на енергийна ефективност означава не само финансово облекчение. Използването на енергоспестяващи уреди щади енергийните ресурси и минимизира емисиите на CO2.

В миналото големите производители в областта на хранително-вкусовата индустрия разработваха собствени стандарти и сертифицираха уредите в съответствие с тях. При това мощността и консумацията на електроенергия се оценяваха съвместно.

С оглед на увеличаващите се разходи енергийната ефективност играе все по-важна роля при съхранението и производството в професионалната сфера. Понастоящем се работи върху енергиен етикет за професионалната сфера.

Правилно разчитане на енергийния етикет

За да можете да направите по-добра съпоставка, ще Ви обясним подробно значението на символите на енергийния етикет на ЕС. blog.liebherr.com/hausgeraete