Удовлетворението на клиентите като върховна цел

Удовлетворението на клиентите е поставено в центъра на нашите продукти и услуги. Важна роля за това играе нашата мрежа от дистрибуционни партньори. Около 22 500 оторизирани специализирани търговци са първото място за компетентно консултиране и комплексно обслужване.

Именно затова с оглед на дългосрочното и изпълнено с доверие сътрудничество Либхер подкрепя своите дистрибуционни партньори с обучения и семинари.

Ако желаете да станете оторизиран специализиран търговец или професионален партньор за монтажа на продуктите, попълнете моля целия формуляр по-долу. С изпращането на формуляра подавате заявка за съответния договор за партньорство. След проверка от страна на Либхер ще получите договор по пощата. Благодарим Ви предварително за проявения от Вас интерес и ще се радваме на Вашата заявка.