Фризери за дълбоко замразяване и сладолед 2017/2018

PDF (2,0 MB)

Професионални хладилници и фризери 2019

PDF (7,3 MB)

Хладилници за напитки 2017/2018

PDF (2,6 MB)

Хладилници и фризери за хотели и ресторанти 2016/2017

PDF (3,9 MB)

Хладилници и фризери за научноизследователската дейност и лабораториите 2018г.

PDF (2,1 MB)