Либхер-Хаусгерете – Често задавани въпроси (FAQ)

Тук систематизирахме често задаваните въпроси във връзка с нашите хладилници и фризери на Либхер. Ако въпреки това имате въпроси, за които не намирате подходящ отговор, можете да се обърнете по всяко време към нашия Обслужване на клиенти. Можете да се свържете с него от понеделник до петък от 7.30 – 19.00 часа, както и в събота, в неделя и в празнични дни от 9.00 – 14.00 часа.

Общи въпроси

Тези данни се намират на идентификационната табелка на уреда. Идентификационната табелка при свободностоящите уредии/уредите за вграждане се намира от лявата вътрешна страна, а при фризерните ракли – от дясната външна страна на уредите (изображение): Повече информация за идентификационната табелка.

Тези данни се намират на идентификационната табелка на уреда. Идентификационната табелка при свободностоящите уредии/уредите за вграждане се намира от лявата вътрешна страна, а при фризерните ракли – от дясната външна страна на уредите (изображение): Повече информация за идентификационната табелка.

За определянето на консумацията на електроенергия Либхер използва метода на измерване съгласно стандарта ISO 62552.

За да може хладилникът или фризерът да работи винаги и навсякъде оптимално, е посочен климатичният му клас. Той се намира на идентификационната табелка и дава информация за околните температури, при които уредът може да се използва в идеалния случай.

Те могат да бъдат например:

SN от +10°C до +32°C

N от +16°C до +32°C

ST от +16°C до +38°C

T от +16°C до +43°C

Ако Вашият уред е с климатичен клас SN-T, това означава че той може да работи при околна температура от +10° до макс. +43°C.

Повече информация за климатичните класове можете да намерите в нашия блог на Либхер-Хаусгерете:
"Какво означава климатичният клас на хладилника".

Данните за "времето за съхранение при неизправност" посочва броя на часовете, за което при неизправност на уреда температурата на замразените продукти се покачва от -18C до -9°C.

При температура над -9°C става дума за критична стойност, при която хранителните продукти не би трябвало да се консумират.

Транспорт, инсталация и място на поставяне

  • При монтажа на фиксирана врата мебелната врата няма връзка с мебелния корпус, a помощното монтажно приспособление се монтира директно на вратата на хладилника. По този начин вратата на хладилника носи тежестта на мебелната врата. При това използваемата широчина на мебелната ниша не се намалява от мебелните шарнири.
  • При монтажа на плъзгаща се врата мебелната врата се свързва директно с вратата на хладилника с помощта на система от шини. Когато мебелната врата се отвори, вратата на хладилника се плъзга по системата от шини.

Възможно е преоборудване от плъзгаща се врата на фиксирана врата. Тук Ви препоръчваме нашия обучителен филм в Youtube.

Принципно ние от Либхер-Хаусгерете препоръчваме транспорта на хладилниците и фризерите на Либхер да се извършва в изправено положение. Тъй като при транспорта в легнало положение поради вибрациите може да се стигне до повреждане на окачването на компресора.

Ако въпреки това, при доставката уредът пристигне при Вас в легнало положение и след въвеждането му в експлоатация констатирате, че се е стигнало до повреда на уреда, моля, обърнете се незабавно към Обслужване на клиенти.

Можете да въведете Вашия уред на Либхер директно след монтажа. Не трябва да се спазва време за изчакване.

Когато околната температура е по-ниска от +10°C, тогава вече не е гарантирано безупречно функциониране на уреда. Като цяло обаче важи правилото, че уредите трябва да се използват винаги в рамките на климатичните класове.

Повече по темата за околните температури можете да научите в нашата статия за климатичните класове в блога на Либхер-Хаусгерете:

"Какво означава климатичният клас на хладилника".

Уредите на Либхер за свързване с водопроводната мрежа могат да се въвеждат в експлоатация, без те да са свързани с водопроводната мрежа. Можете също така само да изключите ледогенератора IceMaker. В този случай не трябва да прекъсвате връзката с водопроводната мрежа на уреда.

Всичко във връзка с покупката на уреди

Либхер не извършва продажби в собствения си завод. Можете да закупите хладилниците и фризерите на Либхер при нашите оторизирани специализирани търговци на Либхер. Там, разбира се, ще получите обширно консултиране директно от професионален консултант. Специализираният търговец на Либхер, намиращ се най-близо до Вас, можете да откриете чрез запитване чрез въвеждане на пощенския код.

Можете да разгледате и да закупите нашите уреди изключително при оторизиран специализиран търговец на Либхер. За да разберете, дали желаният от Вас уред е изложен при Вашия специализиран търговец, преди това Ви препоръчваме да го запитате за това по телефона. Специализираният търговец на Либхер, намиращ се най-близо до Вас, можете да откриете чрез запитване чрез въвеждане на пощенския код.

Актуалните проспекти на Либхер-Хаусгерете можете да изтеглите на нашата уебстраница в точката от менюто Сервиз – Файлове за изтегляне – Проспекти.

Специализираният търговец на Либхер, намиращ се най-близо до Вас, можете да видите на уебстраницата на Либхер-Хаусгерете чрез запитване чрез въвеждане на пощенския код.

Информация за цените на нашите уреди можете да получите директно при Вашия специализиран търговец на Либхер.

Резервни части и аксесоари

Ако искате да закупите резервни части или аксесоари, можете да се обърнете директно към нашата сервизна служба за продажба на резервни части или аксесоари.

Неизправности, грешки и системни съобщения

Принципно температурата в хладилника или фризера винаги зависи от това, какви и колко продукти сте поставили за съхранение.

Освен това влияние върху температурата могат да окажат следните фактори:

- твърде ниска/твърде висока: Проверете настроената температура. При уреди с механично регулиране, информация за това предоставя инструкцията за експлоатация.

- твърде висока: Вратата на уреда не е затворена правилно.

- твърде висока: Вентилацията не функционира достатъчно добре.

- твърде висока: Околната температура не отговаря на посочения климатичен клас.

- твърде висока: Вратата на уреда е била отваряна твърде често или е оставена твърде дълго отворена.

- твърде висока: Поставени са твърде големи количества пресни хранителни продукти без предварително активиране на функцията SuperCool/SuperFrost.

- твърде висока: Уредът е твърде близо до източник на топлина.

- твърде ниска: Функцията SuperCool/SuperFrost е била активирана по погрешка (Важи само при уреди с функция SuperCool и SuperFrost)

Инструкцията за експлоатация Ви предоставя допълнителна информация по темата за температурните настройки.

Ако никоя от изброените точки не важи за Вас, се обърнете моля незабавно към Обслужване на клиенти.

В отделението BioFresh обикновено температурата е малко над 0°C. Ако там се стигне до отклонения, може да е била променена зададената стойност. Повече информация за температурната настройка в уредите с BioFresh можете да откриете в инструкцията за експлоатация.

Водните капки на задната стена във вътрешното пространство са функционално обусловени и напълно нормални. В този момент уредът се намира в процес на размразяване.

Отлагащите се на задната стена водни капки се отвеждат през дренажен отвор. Почиствайте редовно този отвор, за да може водата да се изтича безпроблемно.

Повече информация можете да получите от инструкцията за експлоатация.

Честотата на включване и продължителността на работа на хладилника или фризера в зависимост от модела са много различни. Като правило продължителността на работа при енергоспестяващите модели е по-дълга, но въпреки това консумацията на електроенергия е по-ниска. Например уредите с компресор с регулируеми обороти при необходимост от по-малко студ се превключват на по-ниски обороти. Въпреки че по този начин се увеличава продължителността на работа, все пак се спестява енергия. Повече информация по темата можете да получите от инструкцията за експлоатация.

Това е различно в зависимост от модела. Моля вижте точните данни във Вашата инструкция за експлоатация. Включването на уреда в разклонител или удължител не е позволено.

Както хладилниците, така и фризери издават шумове, които са от техническо естество и не могат да бъдат избегнати. Това са напр. шумове от работата на компресора, шумове на вентилатора, шумове от движението на хладилния агент или от впръскване. Те не могат да се избегнат напълно и шумове като напр. бръмчене, пращене, плискане, бълбукане и не трябва да Ви притесняват. Повече информация по темата можете да откриете в инструкцията за експлоатация.

Моделите на Либхер с компресор с регулируеми обороти са оборудвани с премигваща контролна лампа за режима на работа на уреда.

Моля при това вземете под внимание следното:

  • Контролната лампа премигва на всеки 15 секунди: Вашият уред работи, значи всичко е наред.
  • Контролната лампа премигва през друг интервал от време: Вашият уред се намира в авариен режим на работа или е повреден. В този случай уведомете моля Вашата В този случай уведомете моля, Обслужване на клиенти.

Причините за това може да са много:

  • Уредът не е включен.
  • Вратата на Вашия уред не е била затворена правилно и вследствие на това след 15 минути се изключва вътрешното осветление.
  • Липсва магнитът на вратата и поради това не се разпознава затварянето на вратата. Вътрешно осветление се изключва след 15 минути.
  • Вътрешното осветление е дефектно. Моля сменете го, както е описано в инструкцията за експлоатация (с изключение на светодиодното (LED) осветление).

Поддръжка и техническо обслужване

Препоръчваме да почиствате уплътненията на вратата със студена вода. При по-силни замърсявания можете да добавите към водата малко препарат за миене на съдове.

Препоръчваме за всички уреди от благородна стомана на Либхер да използвате изключително нашите препарати за почистване. Почиствайте Вашия уред от благородна стомана с нашия препарат за почистване на благородна стомана и след това го полирайте с препарата за поддръжка на благородна стомана. Можете да поръчате тези продукти директно при нас в отдела за продажба на резервни части.

Тези продукти не трябва да се използват за предните части с покритие Smart-Steel. За тях се препоръчва влажно почистване и незабавно подсушаване с памучна кърпа. Повече информация по темата за почистване на хладилници можете да получите в нашия блог на Либхер-Хаусгерете:

"Така можете да почистите Вашия хладилник перфектно".

Функции

При хладилниците с и без отделение BioFresh режимът на работа по време на отпуска HolidayMode регулира температурата на хладилното отделение на около +15°C. По този начин напр. при по-дълго отсъствие се спестява електроенергия и не се образуват неприятни миризми. При уреди с функция за замразяване температурата във фризерното пространство остава така, както е настроена. Препоръчваме Ви да не се съхраняват никакви хранителни продукти в хладилника, докато е включен режимът на работа по време на отпуска HolidayMode.

С функцията SuperCool, температурата на охлаждане се понижава за 12 часа до най-ниската температура на охлаждане (+2°C). Тази функция е идеална за бързото охлаждане на прясно поставени хранителни продукти.

Функцията SuperFrost при уредите на Либхер, понижава бързо температурата до най-ниската температура на замразяване (-32°C) и така създава студови резерви за запазващото витамините замразяване. Когато процесът на замразяване е приключен, функцията SuperFrost се превключва обратно в нормален режим на работа след максимално 65 часа и така допринася за енергоспестяването.

Защитата от достъп на деца в уредите на Либхер предотвратява изключването на уреда по погрешка. Можете да активирате защитата от достъп на деца чрез символа с ключа. В активно състояние той свети на интегрирания дисплей на уреда.

Съхранение на хранителни продукти

Ниската влажност на въздуха и температура малко над точката на замразяване са идеални за съхранението на месо, риба и млечни продукти. Чекмеджето DrySafe на отделението BioFresh на Либхер поддържа непрекъснато този климат по всяко време и създава суха обкръжаваща среда, която е идеална за този вид хранителни продукти.
Още по темата за BioFresh можете са научите в нашия специален каталог за уреди с BioFresh.

Плодовете и зеленчуците се съхраняват оптимално неопаковани в чекмеджето HydroSafe на отделението BioFresh. Когато то е добре напълнено, там цари свеж като роса климат с влажност на въздуха до макс. 90 процента. Тъй като плодовете и зеленчуците имат естествено високо водно съдържание и то трябва да се запази при съхранението. Благодарение на високата влажност на въздуха и благодарение на температури от почти 0°C в чекмеджето Hydrosafe водата остава в хранителните продукти – и те остават по-дълго време хрупкави и свежи.
Още по темата BioFresh можете да научите в нашия специален каталог за уреди с BioFresh.