Разходи за покупката и експлоатационни разходи

Необходимостта от съкращение на разходите в областта на научноизследователската дейност и лабораториите е голяма. При закупуването на уреди, които трябва да функционират продължително, решаваща роля в калкулацията играят текущите експлоатационни разходи и разноските. Към тях се добавят и фактори като надеждност респ. очаквани разходи за ремонт и поддържане в изправно състояние, както и вероятна продължителност на експлоатационния живот на уредите.

Лесна и бърза техническа поддръжка

В зависимост от мястото на приложение законодателят може да изиска редовна техническа поддръжка в лабораторната област поради на свързани с отговорността основания. Необходимите процеси и манипулации трябва да могат да бъдат изпълнявани бързо и ефективно.

При нашите уреди всички компоненти и индикатори на уреда, необходими за калибрирането и контрола, трябва да са лесно достъпни и да бъдат лесни за обслужване.

Минимални периоди на прекъсване на работата и малко ремонти

Уредите на Либхер са особено издръжливи и работят надеждно и почти без износване. За да минимизираме периодите на прекъсване на работата, използваме само висококачествени и издръжливи компоненти. Компресорите и кондензаторите например работят високоефективно много години наред. И нашите вентилатори и релета са почти неизносващи се. Освен това предоставяме десет години гаранция за резервните части.

Ниска консумация на електроенергия

Нашите лабораторни уреди са особено енергийно ефективни. При ежедневното им ползване се отличават оптимизираната изолация, както и използваните екологични хладилни агенти R 290 и R 600a. И размразяването с горещ газ си струва. То осигурява значително по-кратки паузи за размразяването отколкото традиционното електрическо размразяване. По този начин температурите във вътрешното пространство остават почти константни. Използваното според нуждите размразяване с горещ газ допринася за понижаването на разходите за електроенергия.

Оптимално свързване в мрежа

Лабораторните уреди на Либхер могат да се интегрират лесно в наличната инфраструктура. Когато са свързани един с друг и с външни системи, те помагат за ефикасната организация и контролирането на процеси като калибриране, управление на данните и документиране.