Съхранение на чувствителни вещества

В клиниките и лабораториите се изследват високочувствителни субстанции като серуми и антитела. При това се съхраняват чувствителни вещества, течности и култури. Решаващи за качеството и възможността за извършването на експерименти, контроли на процесите и изпитвания са прецизните измервателни методи и надеждните изходни данни. Съответно и изискванията за температурната сигурност и хигиената респ. за условията за съхранение, които лабораторните уреди трябва да предоставят, също са високи.

Максимална температурна сигурност

Постоянните температури в значителна степен са решаващи за сигурното съхранение на чувствителните и експлозивните вещества. Дори минималните отклонения имат отрицателно въздействие върху тяхната годност и използваемост. В лабораторните уреди на Либхер иновативните охладителни технологии и прецизното управление осигуряват постоянни температури във вътрешното пространство при сравнително минимална консумацията на електроенергия. Сигурност в случай на неизправност предоставят множество алармени функции.

Разбира се, нашите лабораторни уреди изпълняват при това релевантните индустриални стандарти, както и законовите разпоредби по отношение на безопасността.

Проспекти

Научете за разнообразието от хладилници и фризери на Либхер. Независимо дали става дума за лаборатории или пекарни, нашите проспекти ще Ви запознаят с богатия ни асортимент. Към общия преглед на проспектите за професионални уреди