Подходящият уред за всяка област на приложение

Независимо дали става дума за голям научноизследователски институт или за малка лаборатория, програмата на Либхер обхваща модели за всяко местоположение и предназначение. Така например уредите с професионална електроника са подходящи преди всичко за дългосрочното съхранение на големи количества чувствителни вещества. А компактните уреди с електроника тип Comfort са идеални при ограничено място за поставяне на уредите.

Уредите със защитено от експлозии вътрешно пространство предоставят надеждна сигурност за лесно запалимите и експлозивните субстанции. И тук можете да избирате между компактни уреди и модели с голям обем.

Уредите със защитено от експлозии вътрешно пространство предоставят надеждна сигурност за лесно запалимите и експлозивните субстанции. И тук можете да избирате между компактни уреди и модели с голям обем.

Серии модели на лабораторните уреди на Либхер

Лабораторните уреди с професионална електроника на Либхер са подходящи за различни области на приложение. Така например моделите с голям обем представляват идеално решение навсякъде, където трябва да се съхраняват големи количества чувствителни вещества.

Освен от здравата конструкция сигурността на препаратите се гарантира и от различни алармени и документационни функции.

За области на работа с минимална площ за поставяне на уредите Либхер предлага уреди в компактен формат. Програмата обхваща два свободностоящи и два лабораторни уреда за вграждане под плот. Асортиментът се завършва от един спестяващ място комбиниран хладилник-фризер.

При всички модели температурата може да се регулира в диапазона между +3°C и +16°C. Комбинацията от динамична охладителна система и прецизна електроника гарантира поддържането на постоянни температури и равномерното разпределение на температурата във вътрешното пространство. За надеждното и ефикасно документиране всички компактни уреди разполагат с интегриран термометър с минималните/максималните стойно.

Високочувствителните и лесно запалими вещества се съхраняват сигурно в лабораторните уреди със защитено от експлозии вътрешно пространство. Серията обхваща по два хладилника със защитено от експлозии вътрешно пространство и два фризера с електроника тип Comfort.

Вътрешните пространства на уредите изпълняват изискванията на Директива 94/9/ЕО (ATEX 95).

Хладилниците със статично охлаждане и защитено от експлозии вътрешно пространство са изработени специално за съхранението на по-големи количества експлозивни и лесно запалими вещества. Вътрешните пространства на моделите LKexv изпълняват всички изисквания по отношение на сигурността на Директива 94/9/ЕО (ATEX 95).

Здраво изработените уреди впечатляват с голямото си полезно пространство. Чрез интегрирания термостат температурата на охлаждане може да се настройва безстепенно в диапазона между +1°C и +15°C.

С температура на съхранение от до -45°C фризерните ракли за лаборатории на Либхер изпълняват изискванията в областта на научноизследователската дейност, индустрията и здравеопазването.

Като всички лабораторни уреди на Либхер и фризерните ракли впечатляват с максималното поддържане на константна температура при сравнително ниско потребление на електроенергия.