Автоматична документация и алармени функции

Документацията представлява неизменна, отнемаща много време част от ежедневната работа в лабораториите. При редица приложения не само законодателят изисква записи на данните. Непрекъсваният запис и контрол е решаващ за валидността на серията от изпитания и в случай на произшествие документира хода на събитията и отговорностите.

Уреди на Либхер с професионална електроника разполагат с интегрирана памет за съхранение на данните за автоматичното им документиране. Всички модели могат да бъдат индивидуализирани респ. да бъдат свързани чрез интерфейси с наличната инфраструктура на място.

Функции и аксесоари за документацията

 • 24-часов контрол
  Чрез безпотенциалния контакт уредите с професионална електроника могат да бъдат свързани с външна алармена система. По този начин се гарантира непрекъснатият контрол и документирането на охладителния процес независимо от присъствието на персонала.

  24-часов контрол

  Чрез безпотенциалния контакт уредите с професионална електроника могат да бъдат свързани с външна алармена система. По този начин се гарантира непрекъснатият контрол и документирането на охладителния процес независимо от присъствието на персонала.

 • Интегриране в наличните системи
  Системата за централно управление на данните намалява разходите за документиране. Чрез интерфейса RS 485 могат да се свържат в мрежа до 20 уреда. Доставяният като опция интерфейсен конвертор свързва свързаните в мрежа уреди с компютър. Софтуерът информира отговорния персонал по e-mail за евентуалните случаи на задействане на алармата и предава всички релевантни данни.

  Интегриране в наличните системи

  Системата за централно управление на данните намалява разходите за документиране. Чрез интерфейса RS 485 могат да се свържат в мрежа до 20 уреда. Доставяният като опция интерфейсен конвертор свързва свързаните в мрежа уреди с компютър. Софтуерът информира отговорния персонал по e-mail за евентуалните случаи на задействане на алармата и предава всички релевантни данни.

 • Непрекъснато документиране
  Непрекъснатото документиране решава в случаи на колебание кой носи отговорността при температурни отклонения и алармени състояния. Интегрираната памет за съхранение на данни записва на кратки интервали над 2 000 температурни стойности и така позволява една диференцирана обработка на данните.

  Непрекъснато документиране

  Непрекъснатото документиране решава в случаи на колебание кой носи отговорността при температурни отклонения и алармени състояния. Интегрираната памет за съхранение на данни записва на кратки интервали над 2 000 температурни стойности и така позволява една диференцирана обработка на данните.

 • Лесна обработка на данните
  Доставяният като опция инфрачервен ключ включително документационен софтуер улеснява обработката на данните. Софтуерът визуализира релевантната информация в различни формати и графични изображения. Освен това с програмата данните лесно могат да се експортират в Excel и Word.

  Лесна обработка на данните

  Доставяният като опция инфрачервен ключ включително документационен софтуер улеснява обработката на данните. Софтуерът визуализира релевантната информация в различни формати и графични изображения. Освен това с програмата данните лесно могат да се експортират в Excel и Word.

 • Специално обезопасяване в случаи на авария
  За максимална сигурност всички уреди LKPv и LGPv разполагат с полупроводниково реле. То гарантира не само точното регулиране на температурата, но и осигурява перфектното управление на хладилната техника през годините.

  Специално обезопасяване в случаи на авария

  За максимална сигурност всички уреди LKPv и LGPv разполагат с полупроводниково реле. То гарантира не само точното регулиране на температурата, но и осигурява перфектното управление на хладилната техника през годините.

 • Продажба

  Преди покупката бихте желали да видите уреда на Либхер на живо? Нашите специализирани търговци в най-голяма близост до Вас с удоволствие ще Ви помогнат за това. Към търсенето на специализирани търговци