Сигурност в работното ежедневие

Максимална температурна сигурност благодарение на иновативните технологии и системи за управление, това отличава лабораторните уреди на Либхер. Но само оптималните условия за съхранение не са достатъчни, за да се осигури сигурното съхранение. В лабораторното ежедневие уредът се обслужва от хора: Той трябва да функционира в рамките на работните процеси и стандартния режим на работа. При това се стига и до погрешно обслужване или непредвидени събития, които трябва да се вземат под внимание превантивно и реактивно при разработката на уредите.

Ето защо лабораторните уреди на Либхер наред с иновативните охладителни технологии предоставят и полезни функции и мерки за сигурност при приложението и натоварването в работното ежедневие.

Защо лабораторните уреди на Либхер са сигурни

Нашите лабораторни уреди са разработени съгласно стандарта EN 60068-3 за осигуряването на максимална температурна стабилност и оптимална поддръжка на константна температура. Динамичната охладителна система и оптималното подаване на въздуха във вътрешното пространство гарантира поддържането на постоянни температури във вътрешното пространство.

Честото и твърде дълго отваряне на вратите в лабораторното ежедневие води до колебания, които трябва да бъдат компенсирани респ. по възможност да бъдат избягвани. Ето защо уредите на Либхер са оборудвани със самозатварящи се врати. При съществени температурни отклонения уредът непосредствено задейства звукова и светлинна аларма.

В научноизследователската дейност и лабораториите господстват високи хигиенни стандарти, т.е. уредите трябва да бъдат почиствани често и при това да издържат на натоварването от износване или химически субстанции. За лесното почистване се грижат удобните за изваждане рафтове, както и гладките, безфугови повърхности във вътрешното пространство. Скритите уплътнения предотвратяват натрупването на замърсявания и прах. Мястото под уреда може да се почиства основно бързо благодарение на лесно подвижните колелца от долната страна на уредаn.

Висококачествените и изпитани материали се грижат за особената издръжливост на нашите уреди. Лабораторните уреди се отличават с устойчиво на издраскване, нечувствително към ударите и устойчиво на корозия покритие. Решетъчните рафтове с пластмасово покритие отговарят на хигиенните изисквания и са особено стабилни. Изработваме механичните части като дръжките на вратите, шарнирите и ключалките така, че те да функционират безупречно дори и при честа употреба много години наред.

Серийно монтираните, здрави заключвания защитават от неоторизиран достъп. Освен това определени уреди могат да бъдат оборудвани с доставяните като опция специални заключвания, които предоставят достъп само на определени групи лица.

Либхер предлага специални хладилници и фризери за експлозивните и лесно запалимите вещества. Те изпълняват всички изисквания по отношение на сигурността на Директива 94/9/ЕО (ATEX 95).

Дори най-високото качество и най-строгите мерки за сигурност не могат да предотвратяват изцяло дефектите. Заради това ние оборудваме хладилниците с електроника тип Comfort с допълнителен терморегулатор. В случай на неизправности той поема управлението и предотвратява понижаването на температурата под +2°C.

Наред с надеждната и сигурна експлоатация при разработката Либхер обръща внимание на това уредите да останат ефективни и почти неизискващи техническа поддръжка много години наред.