Прецизна електроника

Надеждната и прецизна електроника позволява високоефективното управление на новата ракла за супермаркети на Либхер. Предимството: Охлажданите стоки са съхранявани гарантирано сигурно и при оптимални условия при продължителен режим на работа. При това клиентите могат да разчитат на пословичното качество и на опита на Либхер. Тъй като при разработката на електрониката на новата ракла за супермаркети става дума за сътрудничество между фирма Либхер и фирма Вурм, която е световен лидер в областта на разработката на електроника за уреди за супермаркети.

Предимства на оборудването на електрониката

Изцяло сензорна (Touch) функция на стъкления дисплей

Лесната за обслужване сензорна (Touch) електроника на раклата за супермаркети на Либхер е интегрирана ергономично в задната област на рамката. По този начин се осигурява превъзходен поглед върху температурния дисплей. Всички функции за точната до градус температурна настройка се показват само ако те бъдат активирани предварително от имащия право на достъп персонал чрез радиочестотен чип RFID. Следователно за защитата на хранителните продукти е изключена неоторизираната промяна на параметрите. От дисплея могат да се регулират и функциите „Размразяване“ или „Включване/изключване на вътрешното осветление“.

Управляван според нуждите компресор

При новата ракла за супермаркети компресорът с електронно управление на оборотите се грижи за максималната енергийна ефективност. При това компресорът бързо се напасва оптимално в съответствие с нуждите към действителните студови изисквания във вътрешното пространство на уреда. Два сензора за температурата на въздуха определят необходимото количество студ и управляват компресора. Това допринася не само за устойчивото отношение към околната среда, но и допълнително намалява и експлоатационните разходи.

Самодиагностика (SelfDiagnostic)

Раклата за супермаркети на Либхер притежава прецизна електроника, която допринася съществено за комфорта и лесната техническа поддръжка. Чрез интерфейс уредът позволява непрекъснато наблюдение на температурата – и в случай на авария бърза диагностика, анализ и отстраняване на неизправностите. Системата за ранна идентификация на неизправностите се грижи за автоматичното алармиране и за краткото време за реакция до отстраняването на неизправностите. Така се предотвратява прекъсването на охладителната верига и се избягват икономическите щети.

SmartGrid-ready – акумулиране на студ

В бъдеще интелигентните електрически мрежи (SmartGrid) ще спомагат за понижаването на разходите за електроенергия. Раклите за супермаркети на Либхер благодарение на функцията »SmartGrid-ready« още отсега са готови за това. Когато са налице излишъци от енергия, напр. от възобновяеми енергийни източници, уредите се захранват с по-изгоден ток. Когато цената на тока е по-изгодна, може да се създаде студов резерв, т.е. раклата охлажда на по-ниски температури, отколкото е необходимо. Този студов резерв може да се използва, когато цената на тока отново се покачи.

Добри причини

Доказано качество, още повече свежест в съхранението на хранителните продукти и висока енергийна ефективност: Има много причини да изберете продукт на Либхер. Защо Либхер?