Максимална енергийна ефективност

Благодарение на модерната електроника и високоефективните хладилни компоненти се намалява значително консумацията на електроенергия на раклата. Тъй като икономичността на уредите е съществен фактор в професионалната сфера. Отказахме се от електрическите отопления за системата за размразяване. Вместо това размразяването се извършва посредством горещ газ. При това уредът се размразява бързо отдолу нагоре.

Предимството: Висока надеждност на уреда, тъй като в улея няма лед, който да блокира изтичането на разтопената вода. Този автоматичен процес се извършва два пъти седмично; освен това той може да се управлява ръчно. Като хладилен агент се използва екологичният R290 без флуоровъглеводороди.

Стъклени плъзгащи се капаци

Използваните плъзгащи се капаци от изключително товароносимо единично предпазно стъкло притежават превъзходни качества по отношение на плъзгането. По този начин раклите могат да се отварят лесно и без големи усилия. Особено плътно затварящите се капаци предотвратяват загубата на топлина и допринасят за високата енергийна ефективност на раклата. Проникването на влага и свързаното с това образуване на лед се намаляват значително. Интегрираното в рамката отопление с горещ газ възпрепятства образуването на конденз, благодарение на което винаги има добра видимост върху стоките.

Енергийна ефективност

Независимо дали става дума за функциите, за характеристиките на оборудването или за материалите: За възможно-най-високата енергийна ефективност използваме максимално потенциала за икономии на всеки отделен компонент. Енергоспестяване с Либхер