Бързо почистване

Хигиената играе специална роля в бранша на хранителните продукти. Раклите за супермаркети на Либхер са особено лесни за почистване благодарение на самопочистващите се профили на стъклените плъзгащи се капаци и безфуговите вътрешни пространства. Хранителните продукти се съхраняват оптимално при прецизна температура и се изпълняват най-високите хигиенни изисквания.

Комфорт при почистването

 • Стъклени плъзгащи се капаци
  Висококачествените и безрамкови стъклени плъзгащи се капаци на раклите за супермаркети на Либхер позволяват оптимална видимост върху съхраняваните продукти. Резултатът: силно въздействаща и убедителна презентация на стоките. Повърхностите за плъзгане на иновативните плъзгащи се капаци сами отстраняват и почистват евентуалните замърсявания в профилите. Освен това се избягва събирането на прах посредством завършващия профил над опорните повърхностиeden.

  Стъклени плъзгащи се капаци

  Висококачествените и безрамкови стъклени плъзгащи се капаци на раклите за супермаркети на Либхер позволяват оптимална видимост върху съхраняваните продукти. Резултатът: силно въздействаща и убедителна презентация на стоките. Повърхностите за плъзгане на иновативните плъзгащи се капаци сами отстраняват и почистват евентуалните замърсявания в профилите. Освен това се избягва събирането на прах посредством завършващия профил над опорните повърхностиeden.

 • Безфугово вътрешно пространство
  Заоблените ъгли във вътрешното пространство на раклите за супермаркети на Либхер са разработени съзнателно с големи радиуси. Благодарение на обмислената концепция на вътрешно пространство се намаляват фугите. Всички разделителни решетки на раклата могат лесно да се изваждат и повърхностите са лесни за почистване. Благодарение на прецизната електроника се спазват законовите хигиенни изисквания и заедно с това и точната температура на раклите.

  Безфугово вътрешно пространство

  Заоблените ъгли във вътрешното пространство на раклите за супермаркети на Либхер са разработени съзнателно с големи радиуси. Благодарение на обмислената концепция на вътрешно пространство се намаляват фугите. Всички разделителни решетки на раклата могат лесно да се изваждат и повърхностите са лесни за почистване. Благодарение на прецизната електроника се спазват законовите хигиенни изисквания и заедно с това и точната температура на раклите.

 • Лесно почистване на подовете под уредите
  Характерна за раклите за супермаркети на Либхер е коничната форма. Съзнателно е помислено за правите линии на местата за поставяне на пода, така че да се позволи лесното и бързо почистване на подовете. Проникването на прах и вода се избягва благодарение на безфуговия дизайн и така отпадат трудоемките мерки за почистването.

  Лесно почистване на подовете под уредите

  Характерна за раклите за супермаркети на Либхер е коничната форма. Съзнателно е помислено за правите линии на местата за поставяне на пода, така че да се позволи лесното и бързо почистване на подовете. Проникването на прах и вода се избягва благодарение на безфуговия дизайн и така отпадат трудоемките мерки за почистването.

 • Брандиране

  Брандираните хладилници и фризери се грижат за стимулиращата продажбите презентация на продуктите и повишават разпознаваемостта на марката в търговския обект. Научете повече