Pořizovací a provozní náklady

Výzkum a laboratoře jsou vystaveny velkým tlakům na náklady. Při opatřování spotřebičů, které musí být v provozu neustále, hrají související provozní náklady a další výdaje stěžejní roli při výběru zařízení. V potaz jsou brány takové aspekty, jako je spolehlivost, očekávané náklady na opravy a servis a předpokládaná životnost spotřebičů.

Rychlá a snadná údržba

V závislosti na použití stanovují zákonodárci různé nároky na pravidelnou údržbu spotřebičů v laboratorním odvětví, a to s ohledem na právní odpovědnost. Nutné servisní procesy a úkony je potřeba provádět rychle a efektivně.

U spotřebičů Liebherr jsou všechny komponenty a displeje užívané pro kalibraci a monitorování snadno přístupné a umožňují snadné ovládání.

Minimální prostoje a málo oprav

Spotřebiče Liebherr jsou obzvlášť odolné a fungují spolehlivě téměř beze stop opotřebování. Aby byly minimalizovány prostoje, používáme pouze komponenty špičkové kvality s dlouhou životností. Například naše kompresory a kondenzátory jsou určeny pro vysoce efektivní provoz po mnoho let a u našich ventilátorů a stykačů rovněž nedochází téměř k žádnému opotřebování. Navíc nabízíme desetiletou záruku na náhradní díly.

Nízká spotřeba energie

Naše laboratorní spotřebiče jsou velmi energeticky efektivní. Během každodenního používání optimalizovaná izolace a ekologická chladiva R 290 a R 600a výrazně přispívají k šetrnosti spotřebiče. Systém rozmrazování horkým plynem zvyšuje efektivnost, jelikož cykly rozmrazování jsou mnohem kratší než u konvenčních elektrických rozmrazovacích systémů. Rozmrazování horkým plynem reagující na požadavek pomáhá snižovat náklady na elektřinu a zajišťuje, že teploty uvnitř spotřebiče nevykazují téměř žádné výkyvy.

Optimální propojení se sítí

Laboratorní spotřebiče Liebherr je snadné integrovat do stávajících infrastruktur. Při vzájemném propojení a připojení k externím systémům usnadňují efektivní monitorování při procesech jako kalibrace, správa dat a zaznamenávání.