Anvendelse af det maksimale energibesparelsespotentiale

Maksimal energieffektivitet opnår vi ved, at vi udnytter besparelsespotentialet for hvert enkelt af apparatets komponenter. Hertil hører funktioner, udstyr, de anvendte materialers type og ikke mindst den elektroniske styring, der sørger for et optimalt samspil. Den lave energiforbrug følger af summen af de enkelte faktorer. Følgende funktioner og tilbehør sørger for direkte besparelser ved forbruget og har samtidigt ekstra komfort.

Funktioner og tilbehør til energibesparelse

 • NoFrost
  Med regelmæssig afrimning kan der spares strøm. Det klarer funktionen NoFrost automatisk. Så snart fordamperen danner et islag, starter en sensor afrimningen. Ventilatoren frakobles, fordamperrørene opvarmes, og islaget smelter, uden at temperaturen i fryserummet selv stiger. Apparatet forbliver isfrit og energiforbruget konstant. Og du skal aldrig rime af igen.

  NoFrost

  Med regelmæssig afrimning kan der spares strøm. Det klarer funktionen NoFrost automatisk. Så snart fordamperen danner et islag, starter en sensor afrimningen. Ventilatoren frakobles, fordamperrørene opvarmes, og islaget smelter, uden at temperaturen i fryserummet selv stiger. Apparatet forbliver isfrit og energiforbruget konstant. Og du skal aldrig rime af igen.

 • Energispareplade
  Du sparer op til 50 procent forbrug ved mange NoFrost-apparater med Vario-energisparepladen. Hvis du en gang ikke har brug for hele fryserummet, kan skufferne, der ikke anvendes, dermed nemt „frakobles“. Skub Vario-pladen, der kan fås som tilbehør, til det ønskede sted, og reducér på den måde volumenet, der skal køles.

  Energispareplade

  Du sparer op til 50 procent forbrug ved mange NoFrost-apparater med Vario-energisparepladen. Hvis du en gang ikke har brug for hele fryserummet, kan skufferne, der ikke anvendes, dermed nemt „frakobles“. Skub Vario-pladen, der kan fås som tilbehør, til det ønskede sted, og reducér på den måde volumenet, der skal køles.

 • Præcis styring
  Vores elektronik bidrager til, at køle- eller fryseapparatet kun forbruger den energi, som det faktisk har brug for. Temperaturfølere måler både den indvendige og omgivelsestemperaturen. Styringen tilpasser kompressorens omdrejningstal tilsvarende. Og den registrerer, når døren åbnes, og frakobler ventilatoren. Hvis døren står åben i mere end 60 sekunder, lyder der et alarmsignal. På den måde sikrer, vi samtidigt, at dine frysevarer forbliver beskyttede.

  Præcis styring

  Vores elektronik bidrager til, at køle- eller fryseapparatet kun forbruger den energi, som det faktisk har brug for. Temperaturfølere måler både den indvendige og omgivelsestemperaturen. Styringen tilpasser kompressorens omdrejningstal tilsvarende. Og den registrerer, når døren åbnes, og frakobler ventilatoren. Hvis døren står åben i mere end 60 sekunder, lyder der et alarmsignal. På den måde sikrer, vi samtidigt, at dine frysevarer forbliver beskyttede.

 • LED-belysning
  Når det drejer sig om energibesprende belysning, er LED’erne det rette valg. De udmærker sig ved en lang levetid og et lavt forbrug. Derfor har Liebherr udviklet sit eget LED-belysningskoncept, som sikrer den perfekt belysning af hele skabet.

  LED-belysning

  Når det drejer sig om energibesprende belysning, er LED’erne det rette valg. De udmærker sig ved en lang levetid og et lavt forbrug. Derfor har Liebherr udviklet sit eget LED-belysningskoncept, som sikrer den perfekt belysning af hele skabet.

 • SmartGrid ready
  SmartGrid-ready betegner Liebherr-apparater, der kan integreres i intelligente strømnet med et eftermonterbart modul. Princippet: Ved en lav elpris skaber fryseskabet kuldereserver, der afgives i „dyre“ timer. Derudover vælger og anvender apparatet automatisk den billigste strømtarif. På den måde kan der perspektivisk spares op til ti procent strømomkostninger. Intelligente strømnet er stadig fremtidsprojekter, men med et Smart Grid-ready-apparat er du allerede forberedt på det.

  SmartGrid ready

  SmartGrid-ready betegner Liebherr-apparater, der kan integreres i intelligente strømnet med et eftermonterbart modul. Princippet: Ved en lav elpris skaber fryseskabet kuldereserver, der afgives i „dyre“ timer. Derudover vælger og anvender apparatet automatisk den billigste strømtarif. På den måde kan der perspektivisk spares op til ti procent strømomkostninger. Intelligente strømnet er stadig fremtidsprojekter, men med et Smart Grid-ready-apparat er du allerede forberedt på det.

 • DuoCooling
  Med to kølekredsløb, der kan reguleres komplet adskilt, kan temperaturen ved køle-fryse-kombinationer altid reguleres uafhængigt og præcist. Derudover foretages der ikke en luftudveksling mellem køle- og frysedelen. Overførsel af luft og udtørring af de indlagrede levnedsmidler forhindres dermed.

  DuoCooling

  Med to kølekredsløb, der kan reguleres komplet adskilt, kan temperaturen ved køle-fryse-kombinationer altid reguleres uafhængigt og præcist. Derudover foretages der ikke en luftudveksling mellem køle- og frysedelen. Overførsel af luft og udtørring af de indlagrede levnedsmidler forhindres dermed.

 • Isolering
  En god isolering bidrager afgørende til strømbesparelsen. Den garanterer, at kulden bliver, hvor den hører til, inde i apparatet. Derfor videreudvikler vi konstant vores isoleringsmaterialer og arbejder på nye sammensætninger. Vi optimerer isoleringsegenskaberne, så den maksimale nettovolumen bibeholdes på trods af effektivt iseringslag.

  Isolering

  En god isolering bidrager afgørende til strømbesparelsen. Den garanterer, at kulden bliver, hvor den hører til, inde i apparatet. Derfor videreudvikler vi konstant vores isoleringsmaterialer og arbejder på nye sammensætninger. Vi optimerer isoleringsegenskaberne, så den maksimale nettovolumen bibeholdes på trods af effektivt iseringslag.

 • Video

  Ved apparater med NoFrost fryses frysevarerne med kølet cirkulationsluft, og luftfugtigheden ledes ud. Derved forbliver fryserummet isfrit uden manuel afrimning.

  Ved apparater med NoFrost fryses frysevarerne med kølet cirkulationsluft, og luftfugtigheden ledes ud. Derved forbliver fryserummet isfrit uden manuel afrimning. Åbn video

  Ved apparater med NoFrost fryses frysevarerne med kølet cirkulationsluft, og luftfugtigheden ledes ud. Derved forbliver fryserummet isfrit uden manuel afrimning.