Mærkninger til forbrugssammenligning

Generelt gælder: Jo „grønere“ effektivitetsklassen er, desto mindre er strømregningen.

Generelt gælder: Jo „grønere“ effektivitetsklassen er, desto mindre er strømregningen.

Generelt gælder: Jo „grønere“ effektivitetsklassen er, desto mindre er strømregningen.
Mærkaten informerer om produktdata som f.eks. strømforbrug, volumen og støjemission. En muliggør dermed hurtig sammenligning inden for en produktkategori.

Globalt findes der forskellige energimærkater. Et apparat, der i USA med Energy Star vandt en pris, forbruger 20-30 procent mindre energi end foreskrevet i loven. Energy Star blev adapteret globalt af mange lande, i den forbindelse varierer lovforskrifterne og kriterierne dog kraftigt. EU-energimærkaten, der i Europa gælder for alle EU’s medlemsstater, gør derimod en differentiering af forbrugsværdier og bindende kategorier mulig for forbrugeren. Mærkningen blev indført i midten af 90’erne og aktualiseres regelmæssigt.

For at være sprogneutralt forståelig og dermed også sammenligneligt vises alle vigtige kendetegn med piktogrammer.

Bedre forståelse af EU-energimærkaten

Med grundlæggelsen af EU forpligtede medlemsstaterne sig til fælles klimabeskyttelse. En af strategierne: En landeoverskridende mærkningsforpligtelse om energiforbruget for husholdningsapparater muliggør direkte sammenligning og skaber motivation for producenterne til at udvikle stadigt mere sparsommelige apparater.

  • 1998: Med indførelsen af EU-mærkaten i Tyskland bliver energieffektivitet tiltaget til det vigtige købskriterium, for nu kan forbrug og effekt hurtigt sammenlignes.
  • 2010: Energimærkaten, der i begyndelsen kun fandtes på køle- og fryseapparater og vaskemaskiner og opvaskemaskiner, findes nu også på andre husholdningsapparater. På grund af de enorme forskelle inden for den hidtil bedste energieffektivitetsklasse A indføres klasserne A+, A++ og A+++ .
  • 2011: EU forpligter forhandlere til at mærke deres køle- og fryseapparater med den nye mærkat.
  • 2012: Der må nu kun produceres køle- og fryseapparater med A+ eller en højere energieffektivitetsklasse.
  • Aktuelt arbejder EU-Kommission på en ny klassificering, da forbruger for nogle apparater ligger betydeligt under A+++ og det aktuelt slet ikke længere kan registreres og sammenlignes.

EU-energimærkaten viser energieffektivitetsklassen i en overskuelig farveskala fra rød til mørkegrøn. Derudover informerer det ved køle- og fryseapparater om det årlige energiforbrug samt nyttevolumenet for de forskellige opbevaringsrum og deres laveste temperaturer. Symbolet informerer også om støjemissioner.

Jo mindre et apparat er, desto lavere er forbruget. Derfor kan man virkelig kun sammenligne apparater inden for den samme kategori, dvs. apparatets volumen, type og udstyr skal i det mindste være tilsvarende. Inden for en produktkategori findes der tit betydelige forskelle, hvad angår strømforbruget. Jo højere energieffektivitetsklassen er, desto større er sparepotentialet.

Ikke kun financielt betyder en bedre energieffektivitetsklasse en aflastning. Anvendelsen af energibesparende apparater skåner energiressourcer og minimerer CO2-udstødet.

Tidligere har store producenter inden for næringsmiddelindustrien udviklet deres egne standarder og certificeret apparaterne i overensstemmelse hermed. I den forbindelse blev temaerne ydeevne og energieforbrug vurderet sammen.

Med hensyn til stigende omkostninger spiller energieffektivitet en tiltagende vigtig rolle for erhvervsdrivende ved opbevaring og produktion. Aktuelt er en energimærkat under udarbejdelse for erhvervsområdet.