Komfortabel under anvendelse

Takket være integreret SoftSystem lukker dørene på Liebherr-apparater automatisk fra en åbningsvinkel på ca. 30°. Derved er en blød lukning også sikret, når den indvendige dør er fyldt. I husholdninger åbnes køleskabsdøren flere gange om dagen og er udsat for høje belastninger. På denne grund simulerer vi i vores testlaboratorier over 100.000 døråbninger for at sikre en lang levetid for alle komponenter.

Gode grunde

Efterprøvet kvalitet, mere friskhed i opbevaringen af madvarer og høj energieffektivitet: Der findes mange gode grund til at beslutte sig for et Liebherr. Hvorfor Liebherr?