Bevarelse af vitaminer og smag

Enkle retter af friske ingredienser giver nydelse uden meget arbejde.

Enkle retter af friske ingredienser giver nydelse uden meget arbejde.

En blandet salat af aromatiske vilde krydderurter, dertil lækkert brød og lidt olivenolie: Vitaminrig og sund mad bringer ikke kun krop og sjæl i form. Friske produkter af høj kvalitet giver kulinarisk nydelse uden meget arbejde. For at smag, form og værdifulde indholdsstoffer bibeholdes længere, har Liebherr udviklet innovative teknologier, der køler skånende og derved holder friske længere.

Funktioner og udstyr til ideel opbevaring

Indstilling af temperatur og luftfugtighed

Hvor længe levnedsmidler forbliver aromatiske og vitaminrige, afhænger i stor udstrækning af luftfugtigheden og temperaturen under opbevaringen. I den forbindelse er kravene til kød- og mælkeprodukter samt frugt og grøntsager helt forskellige. Med op til tre rum, der fungerer som klimazoner, giver BioFresh optimale opbevaringsbetingelser for alle levnedsmiddelkategorier. For endnu mere fleksibilitet kan du regulere temperatur og fugtighed individuelt i BioFresh-Plus-rummet.

Forrådskælder i køleskabet

Alle de levnedsmidler, hvor det er for koldt i køleskabet, men for varmt i køkkenskabet, opbevares på kælderhylden under ideelle betingelser.

På to niveauer har levnedsmidler som f.eks. smør, kartofler og løg samt flasker tilstrækkelig plads. Kælderhyldens temperatur kan reguleres mellem +4 °C og +14 °C uafhængigt af køledelen.

Genoprettelse af kølekæden

Hvorvidt salaten med vilde krydderurter også er sprød og aromatisk dagen efter, afhænger ikke mindst af, hvor længe kølekæden afbrydes. Især følsomme næringsmiddel som f.eks. frugt eller bladgrøntsager skal efter transporten hjem køles hurtigt igen. I den forbindelse hjælper PowerCooling-systemet fra Liebherr. Det sørger for ensartede temperaturer og for, at frisk indlagrede forråd hurtigt afkøles. For at der ikke mistes kulde, tilkobler en dørafbryder ventilatoren, når døren åbnes. Derved spares der værdifuld energi.

Mere friskhed ved separat regulering af køle- og frysedel

DuoCooling er baseret på to separate kølekredsløb, så der ikke foretages en luftudskiftning mellem køle- og frysedel. Derved kan temperaturen indstilles separat. Den separate kuldetilførsel forhindrer, at lugt fra et område kommer ind i de andre. Det undgås også, at forrådene i kølerummet udtørrer på grund af kold luft fra frysedelen. Dermed beholder madvarer form, konsistens og deres uforfalskede smag.

Ikke alle Liebherr-apparater har de nævnte udstyrskendetegn.

Video

Filmen anskueliggør DuoCooling-teknologiens fordele og funktionsmåde.

To kølekredsløb, der kan reguleres uafhængigt af hinanden – filmen anskueliggør DuoCooling-teknologiens funktionsmåde. Åbn video

Filmen anskueliggør DuoCooling-teknologiens fordele og funktionsmåde.

Opbevaring af madvarer

Det optimale samspil mellem temperatur og luftfugtighed sørger ved BioFresh for, at selv følsomme levnedsmidler forbliver aromatisk og vitaminholdige i længere tid. Opbevaring af madvarer i BioFresh