Præcis elektronik

Den pålidelige og præcise elektronik muliggør en højeffektiv styring af de nye Liebherr-supermarkedskummer. Fordelen: Varer til køling er garanteret sikre i konstant drift og lagres optimalt. I den forbindelse kan kunder stole på den velkendte Liebherr-kvalitet og erfaring. For ved elektronikudviklingen til de nye supermarkedskummer drejer det sig om et samarbejde mellem firmaet Liebherr og firmaet Wurm, der er globalt førende på området for udvikling af supermarkedselektronik.

Elektronikkens udstyrsfordele

Glasdisplayets komplet-touch-funktion

Liebherr-supermarkedskummernes touch-elektronik, der er let at betjene, er integreret ergonomisk i rammens bageste område. Dermed sikres et fremragende overblik over temperaturvisningen. Alle funktioner til den helt præcise temperaturindstilling vises kun, når den forinden er blevet frigivet af adgangsberettiget personale via trådløs RFID-chip. For at beskytte levnedsmidlerne er en uautoriseret ændring af parametre dermed udelukket. På displayet reguleres også funktionerne „afrimning“ eller „til-/frakobling af den indvendige belysning“.

Behovsstyret kompressor

Ved de nye supermarkedskummer sørger den elektronisk omdrejningstalsstyrede kompressor for maksimal energieffektivitet. I den forbindelse tilpasses kompressoren hurtigt, optimalt og behovsorienteret til de faktiske kølekrav i apparatets indvendige rum. To lufttemperatursensorer beregner kølebehovet og styrer kompressoren. Det bidrager ikke kun til bæredygtig miljøvenlighed men sænker derudover også driftsomkostningerne.

SelfDiagnostic

Liebherr-supermarkedskummerne har en præcis elektronik, der bidrager afgørende til komfort og til vedligeholdelsesvenlighed. Via et interface muliggør apparatet en kontinuerlig temperaturfjernovervågning – og ved skader kan der foretages en hurtig diagnose, fejlanalyse og udbedring af fejl. Systemet til tidlig registrering af fejl sørger for en automatisk alarmering og for en kort reaktionstid indtil udbedringen af fejlen. På den måde forhindres en afbrydelse af kølekæden, og man undgår økonomiske tab.

SmartGrid-ready-kuldeakkumulering

I fremtiden hjælper intelligente strømnet (SmartGrid) til at sænke strømomkostningerne. Liebherr-supermarkedskummer er takket være »SmartGrid-ready« allerede nu så langt. Hvis der findes energioverskud, f.eks. på grund af regenerative energier, forsynes apparaterne med billigere strøm. Hvis elprisen er billigere, kan der opbygges en kuldereserve, dvs. kummen køler til lavere temperaturer end påkrævet. Denne kuldebuffer kan opbruges, når elprisen stiger igen.

Gode grunde

Efterprøvet kvalitet, mere friskhed i opbevaringen af madvarer og høj energieffektivitet: Der findes mange gode grund til at beslutte sig for et Liebherr. Hvorfor Liebherr?