Maksimal energieffektivitet

På grund af den moderne elektronik og de højeffektive kølekomponenter blev kummernes energiforbrug sænket betydeligt. For apparaters rentabilitet er en væsentlig faktor for erhvervslivet. Der blev givet afkald på elektriske opvarmninger til afrimningssystemet. I stedet for foretages der en afisning ved hjælp af varmgas. I den forbindelse tør apparatet hurtigt nedefra og op.

Fordelen: Apparatet er meget pålideligt, da is i renden ikke blokerer afløbet. Denne automatisk proces sker to gange om ugen, derudover kan den styres manuelt. Som kølemiddel anvendes der det miljøvenlige HFC-fri R290.

Glasskydelåg

Den anvendte skydelåg af ekstrem robust enkeltlagssikkerhedsglas har fremragende glideegenskaber. Dermed er kummerne enkle at åbne uden at bruge mange kræfter. De særligt tætsluttende låg forhindrer varmetab og bidrager til kummernes høje energieffektivitet. Indtrængende fugtighed og dermed forbundet isdannelse i kummernes indvendige rum reduceres betydeligt. Den integrerede rammeopvarmning med varmegas forhindrer, at der dannes kondensvand. Derved er det nemt at se varerne.

Energibesparelse

Uanset om det er funktion, udstyrskendetegn eller materiale: For størst mulig energieffektivitet udtømmer vi besparelsespotentialet for hvert enkelt komponent. Energibesparelse med Liebherr