Fremragende betjening og supersparsommelig

Supermarkedskummerne fra Liebherr overbeviser med mange innovative idéer til professionelle krav. I de rummelige kummer opbevares varerne optimalt og præsenteres overskueligt og effektivt. Vi kender kravene til supermarkedskummer og retter os efter dem: På den måde stod fremragende betjeningskomfort, høj energieffektivitet og den optimale varepræsentation i fokus ved udviklingen.

Effektiv varepræsentation

I vores supermarkedskummer præsenteres varen attraktivt, overskueligt og salgsfremmende. Det blev der lagt stor vægt på ved udformningen af de innovative kummer. Derfor har kummerne mange egenskaber, der bidrager til, at varerne i kummerne ikke kun fremvises bedst muligt, men at de samtidigt også er meget komfortable at betjene. Det skal gøres betydeligt nemmere for både supermarkedspersonale at lægge varer i og kunder senere at tage dem ud.

 • 5°-hældning
  Ved udformningen af de nye supermarkedskummer blev der lagt meget vægt på kombinationen af en salgsfremmende varepræsentation og ergonomisk betjeningskomfort. Takket være 5°-hældningen er der optimalt overblik over varerne. Derudover er produkterne tættere på slutkunden. Det er blevet lettere at tage varerne ud takket være den ekstra gode plads til fødderne.

  5°-hældning

  Ved udformningen af de nye supermarkedskummer blev der lagt meget vægt på kombinationen af en salgsfremmende varepræsentation og ergonomisk betjeningskomfort. Takket være 5°-hældningen er der optimalt overblik over varerne. Derudover er produkterne tættere på slutkunden. Det er blevet lettere at tage varerne ud takket være den ekstra gode plads til fødderne.

 • Integrerede prisskilte
  Prisskiltene er positioneret i kundens optimale øjenhøjde og garanterer, at de indlagrede varer vender perfekt. Prisskiltene er integreret harmonisk i kabinetkonceptet og kan problemfrit og hurtigt udskiftes ved tilbud.

  Integrerede prisskilte

  Prisskiltene er positioneret i kundens optimale øjenhøjde og garanterer, at de indlagrede varer vender perfekt. Prisskiltene er integreret harmonisk i kabinetkonceptet og kan problemfrit og hurtigt udskiftes ved tilbud.

 • Belysningskoncept
  Supermarkedskummerne oplyses indvendigt med energieffektive LED-lyspaneler med lang levetid. I modsætning til lysstofrør produceres der lidt spildvarme, og energiforbruget sænkes betydeligt. To LED-lyspaneler, der er integreret på for- og bagsiden i det indvendige område, fremmer varepræsentationen, da det takket være optimal oplysning undgås, at der dannes skygger på varerne. På grund af den specielle LED-belysning vises især friske kødprodukter altid i deres naturlige farve.

  Belysningskoncept

  Supermarkedskummerne oplyses indvendigt med energieffektive LED-lyspaneler med lang levetid. I modsætning til lysstofrør produceres der lidt spildvarme, og energiforbruget sænkes betydeligt. To LED-lyspaneler, der er integreret på for- og bagsiden i det indvendige område, fremmer varepræsentationen, da det takket være optimal oplysning undgås, at der dannes skygger på varerne. På grund af den specielle LED-belysning vises især friske kødprodukter altid i deres naturlige farve.

 • Brochurer

  Oplev mangfoldigheden af Liebherr køle- og fryseapparater. Vores brochurer giver dig indblik i vores omfattende sortiment, uanset om det er til laboratorier eller bagerier. Til brochureoversigt erhversapparater

  Maksimal energieffektivitet

  På grund af den moderne elektronik og de højeffektive kølekomponenter blev kummernes energiforbrug sænket betydeligt. For apparaters rentabilitet er en væsentlig faktor for erhvervslivet. Der blev givet afkald på elektriske opvarmninger til afrimningssystemet. I stedet for foretages der en afisning ved hjælp af varmgas. I den forbindelse tør apparatet hurtigt nedefra og op.

  Fordelen: Apparatet er meget pålideligt, da is i renden ikke blokerer afløbet. Denne automatisk proces sker to gange om ugen, derudover kan den styres manuelt. Som kølemiddel anvendes der det miljøvenlige HFC-fri R290.

  Glasskydelåg

  Den anvendte skydelåg af ekstrem robust enkeltlagssikkerhedsglas har fremragende glideegenskaber. Dermed er kummerne enkle at åbne uden at bruge mange kræfter. De særligt tætsluttende låg forhindrer varmetab og bidrager til kummernes høje energieffektivitet. Indtrængende fugtighed og dermed forbundet isdannelse i kummernes indvendige rum reduceres betydeligt. Den integrerede rammeopvarmning med varmegas forhindrer, at der dannes kondensvand. Derved er det nemt at se varerne.

  Energibesparelse

  Uanset om det er funktion, udstyrskendetegn eller materiale: For størst mulig energieffektivitet udtømmer vi besparelsespotentialet for hvert enkelt komponent. Energibesparelse med Liebherr

  Præcis elektronik

  Den pålidelige og præcise elektronik muliggør en højeffektiv styring af de nye Liebherr-supermarkedskummer. Fordelen: Varer til køling er garanteret sikre i konstant drift og lagres optimalt. I den forbindelse kan kunder stole på den velkendte Liebherr-kvalitet og erfaring. For ved elektronikudviklingen til de nye supermarkedskummer drejer det sig om et samarbejde mellem firmaet Liebherr og firmaet Wurm, der er globalt førende på området for udvikling af supermarkedselektronik.

  Elektronikkens udstyrsfordele

  Glasdisplayets komplet-touch-funktion

  Liebherr-supermarkedskummernes touch-elektronik, der er let at betjene, er integreret ergonomisk i rammens bageste område. Dermed sikres et fremragende overblik over temperaturvisningen. Alle funktioner til den helt præcise temperaturindstilling vises kun, når den forinden er blevet frigivet af adgangsberettiget personale via trådløs RFID-chip. For at beskytte levnedsmidlerne er en uautoriseret ændring af parametre dermed udelukket. På displayet reguleres også funktionerne „afrimning“ eller „til-/frakobling af den indvendige belysning“.

  Behovsstyret kompressor

  Ved de nye supermarkedskummer sørger den elektronisk omdrejningstalsstyrede kompressor for maksimal energieffektivitet. I den forbindelse tilpasses kompressoren hurtigt, optimalt og behovsorienteret til de faktiske kølekrav i apparatets indvendige rum. To lufttemperatursensorer beregner kølebehovet og styrer kompressoren. Det bidrager ikke kun til bæredygtig miljøvenlighed men sænker derudover også driftsomkostningerne.

  SelfDiagnostic

  Liebherr-supermarkedskummerne har en præcis elektronik, der bidrager afgørende til komfort og til vedligeholdelsesvenlighed. Via et interface muliggør apparatet en kontinuerlig temperaturfjernovervågning – og ved skader kan der foretages en hurtig diagnose, fejlanalyse og udbedring af fejl. Systemet til tidlig registrering af fejl sørger for en automatisk alarmering og for en kort reaktionstid indtil udbedringen af fejlen. På den måde forhindres en afbrydelse af kølekæden, og man undgår økonomiske tab.

  SmartGrid-ready-kuldeakkumulering

  I fremtiden hjælper intelligente strømnet (SmartGrid) til at sænke strømomkostningerne. Liebherr-supermarkedskummer er takket være »SmartGrid-ready« allerede nu så langt. Hvis der findes energioverskud, f.eks. på grund af regenerative energier, forsynes apparaterne med billigere strøm. Hvis elprisen er billigere, kan der opbygges en kuldereserve, dvs. kummen køler til lavere temperaturer end påkrævet. Denne kuldebuffer kan opbruges, når elprisen stiger igen.

  Gode grunde

  Efterprøvet kvalitet, mere friskhed i opbevaringen af madvarer og høj energieffektivitet: Der findes mange gode grund til at beslutte sig for et Liebherr. Hvorfor Liebherr?

  Hurtig rengøring

  Hygiejne spiller en særlig rolle i fødevarebranchen. Liebherr-supermarkedskummerne er enkle og lette at rengøre på grund af glasskydelågenes selvrengørende profiler og de fugefri indvendige kølerum. Fødevarerne opbevares optimalt ved præcis temperatur, og de højeste krav til hygiejnekravene opfyldes.

  Rengøringskomfort

 • Glasskydelåg
  Liebherr-supermarkedskummernes rammeløse glasskydelåg af høj kvalitet gør det muligt at se de indlagrede produkter optimalt. Resultatet: En effektiv og overbevisende præsentation af varerne. De innovative skydelågs løbeflader løsner selvrengørende eventuelle tilsmudsninger i profilerne. Derudover undgås det ved hjælp af en afsluttende profil over støttefladerne, at der indesluttes støv.

  Glasskydelåg

  Liebherr-supermarkedskummernes rammeløse glasskydelåg af høj kvalitet gør det muligt at se de indlagrede produkter optimalt. Resultatet: En effektiv og overbevisende præsentation af varerne. De innovative skydelågs løbeflader løsner selvrengørende eventuelle tilsmudsninger i profilerne. Derudover undgås det ved hjælp af en afsluttende profil over støttefladerne, at der indesluttes støv.

 • Fugefrit indvendigt rum
  De afrundede hjørner i Liebherr-supermarkedskummernes indvendige rum er bevidst udformet med store radier. Takket være et gennemtænkt koncept for det indvendige rum reduceres fuger. Alle kummernes skillegitre er nemme at tage ud, og overfladerne er lette at rengøre. De lovmæssige hygiejneforskrifter overholdes takket være en præcis elektronik, og der overholdes dermed en præcis temperatur i kummerne.

  Fugefrit indvendigt rum

  De afrundede hjørner i Liebherr-supermarkedskummernes indvendige rum er bevidst udformet med store radier. Takket være et gennemtænkt koncept for det indvendige rum reduceres fuger. Alle kummernes skillegitre er nemme at tage ud, og overfladerne er lette at rengøre. De lovmæssige hygiejneforskrifter overholdes takket være en præcis elektronik, og der overholdes dermed en præcis temperatur i kummerne.

 • Enkel rengøring af gulv
  Karakteristisk for Liebherr-supermarkedskummer er den koniske form. Man var bevidst opmærksom på et retlinet gulvopstillingsmål, så en enkel og hurtig rengøring af gulvene gøres mulig. Med det fugefri design forhindres det, at der trænger støv og vand ind, og dermed bortfalder omfattende rengøringsforanstaltninger.

  Enkel rengøring af gulv

  Karakteristisk for Liebherr-supermarkedskummer er den koniske form. Man var bevidst opmærksom på et retlinet gulvopstillingsmål, så en enkel og hurtig rengøring af gulvene gøres mulig. Med det fugefri design forhindres det, at der trænger støv og vand ind, og dermed bortfalder omfattende rengøringsforanstaltninger.

 • Branding

  Køle- og fryseapparater med branding sørger for en salgsfremmende præsentation af produkterne og øger mærkets bekendthed ved point of sale. Få mere at vide

  Moderne kummedesign

  Liebherr-supermarkedskummer udmærker sig ved den høje formstabilitet, en robust konstruktion samt moderne design. Den fuldstændigt nye 3D-PU-Spray Moulding-fremstillingsmetode bidrager til, at de højelastiske kunststofkabinetter med lang levetid har en høj stød- og slagstyrke og dermed er væsentligt mere ufølsomme end almindelige stålpladebeholdere.

  Revolutionær produktteknologi

  Som innovativ virksomhed går Liebherr altid nye veje. Den nye 3D-PU-Spray Moulding-fremstillingsmetode ved Liebherr-supermarkedskummer åbner nu nye muligheder og sætter standarder – ikke mindst for temaet design. 2-komponent-højtrykssprøjtemetoden på grundlag af polyurethan gør det i fremtiden muligt at fremstille komponenter i stort format og med kompleks geometri. Fordelene: Materialet er i den forbindelse let og samtidigt meget stabilt, hvilket kommer kummernes robusthed til gode og også får dem til at være optisk tiltalende betydeligt længere under den hårde belastning i supermarkedet.

  Grimme buler, hvor en indkøbsvogn en gang kørte mod kummen, hører fortiden til. Der anvendes slet ikke stålplader ved vores kummer. Metoden gør det derudover muligt at placere meget forskellige overfladestrukturer. På den måde kan specielle kundeønsker opfyldes endnu bedre.

  Produktionsafdeling

  Liebherr producerer årligt cirka 2,2 mio. køle- og fryseapparater og hører dermed til de førende på det europæiske marked. Knapt en fjerdedel af disse apparater stammer fra Lienz (Østrig). Afdeling Lienz

  Liebherr-fabrikken i Lienz

  Fleksible opstillingsvarianter

  De nye Liebherr-supermarkedskummer overbeviser med innovative idéer til professionelle krav: I de rummelige kummer præsenteres dybfrostprodukter optimalt, overskueligt og effektivt. Derudover sikres det, at kummerne altid kan vendes optimalt i forhold til kundebehovene, uanset om det drejer sig om et enkeltapparat eller variabelt kombineret.

  Som enkeltapparat skal kummen stå med bagsiden mod en væg.

  I rækkeplaceringen skal apparaterne stå med bagsiden mod en væg.

  Kummerne kan opstilles som blok med 4 efter hinanden, så kummernes bagsider står over for hinanden.

  I kombinationen som køle-/frysegruppe findes der forskellige opstillingsmuligheder. I den forbindelse placeres der en kumme på tværs som „afslutning“ ved hovedsiderne.

  Social media

  Liebherr goes Social Media: Bliv del af vores community, og få ud over support ved service også tips og tricks til den perfekte opbevaring af dine levnedsmidler. Liebherr i de sociale netværk