Κόστος αγοράς και λειτουργίας

Το κόστος στον τομέα της έρευνας και στο εργαστήριο είναι μεγάλο. Κατά την αγορά συσκευών με δυνατότητα λειτουργίας στο πλαίσιο συνεχούς χρήσης τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας και οι δαπάνες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Άλλοι αποφασιστικοί παράγοντες είναι η αξιοπιστία και το αναμενόμενο κόστος επισκευής και επιδιόρθωσης, όπως και η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής των συσκευών.

Εύκολη και γρήγορη συντήρηση

Ανάλογα με την περιοχή χρήσης, ενδέχεται να απαιτείται βάσει νόμου τακτική συντήρηση για λόγους ευθύνης στο εργαστήριο. Οι απαιτούμενες διαδικασίες και οι χειρισμοί πρέπει να εκτελούνται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Στις συσκευές μας, όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για τη βαθμονόμηση και τον έλεγχο και οι ενδείξεις συσκευής είναι εύκολα προσβάσιμα και εύχρηστα.

Ελάχιστοι χρόνοι εκτός λειτουργίας και περιορισμένες επισκευές

Οι συσκευές Liebherr έχουν πολύ μακρά διάρκεια ζωής και λειτουργούν αξιόπιστα και με μηδενική σχεδόν φθορά. Για την ελαχιστοποίηση των χρόνων εκτός λειτουργίας, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και μακράς διάρκειας ζωής. Για παράδειγμα, οι συμπιεστές και οι συμπυκνωτές παρέχουν μεγάλη απόδοση για πολλά χρόνια. Αλλά και οι ανεμιστήρες και τα ρελέ μας λειτουργούν με σχεδόν μηδενική φθορά. Εκτός αυτού, προσφέρουμε δεκαετή εγγύηση ανταλλακτικών.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Οι συσκευές εργαστηρίου της εταιρείας μας είναι ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικές. Την καθημερινή χρήση ενισχύει η βελτιστοποιημένη μόνωση και τα χρησιμοποιούμενα οικολογικά ψυκτικά υγρά R 290 και R 600a. Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας είναι η απόψυξη θερμού αερίου. Μέσω αυτής της λειτουργίας μειώνεται αισθητά η διάρκεια απόψυξης σε σχέση με την κοινή ηλεκτρική απόψυξη. Κατά συνέπεια, οι θερμοκρασίες στον εσωτερικό χώρο παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες. Καθώς χρησιμοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες, η απόψυξη θερμού αέρα συμβάλλει στη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού.

Βέλτιστη δικτύωση

Οι συσκευές εργαστηρίου της Liebherr ενσωματώνονται εύκολα σε ήδη υπάρχουσες υποδομές. Δικτυώνονται μεταξύ τους και συνδέονται σε εξωτερικά συστήματα, συμβάλλοντας στην αποδοτικότερη διαμόρφωση και τον έλεγχο διαδικασιών όπως η βαθμονόμηση, η διαχείριση δεδομένων και η τεκμηρίωση.