Αυτόματη τεκμηρίωση και λειτουργίες συναγερμού

Η τεκμηρίωση αποτελεί απαραίτητο και χρονοβόρο μέρος της καθημερινής εργασίας στο εργαστήριο. Σε μια σειρά εφαρμογών δεν απαιτείται μόνο βάσει νόμου η καταγραφή των δεδομένων. Η αναλυτική καταγραφή και ο έλεγχος παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επικύρωση των σειρών δοκιμής και τεκμηριώνουν, στην απίθανη περίπτωση, τα επιζήμια συμβάντα και τις ευθύνες.

Οι συσκευές της Liebherr με επαγγελματικό ηλεκτρονικό σύστημα διαθέτουν ενσωματωμένη μνήμη δεδομένων για αυτόματη τεκμηρίωση. Όλα τα μοντέλα μπορούν να εξατομικευτούν και να ενσωματωθούν μέσω διεπαφών στην υπάρχουσα υποδομή του χώρου.

Λειτουργίες και αξεσουάρ τεκμηρίωσης

 • Σταθερός έλεγχος
  Μέσω της επαφής χωρίς τάση είναι δυνατή η σύνδεση των συσκευών με επαγγελματικό ηλεκτρονικό σύστημα σε ένα εξωτερικό σύστημα συναγερμού. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ο συνεχής έλεγχος και η τεκμηρίωση της διαδικασίας ψύξης, ανεξάρτητα από την παρουσία του προσωπικού.

  Σταθερός έλεγχος

  Μέσω της επαφής χωρίς τάση είναι δυνατή η σύνδεση των συσκευών με επαγγελματικό ηλεκτρονικό σύστημα σε ένα εξωτερικό σύστημα συναγερμού. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ο συνεχής έλεγχος και η τεκμηρίωση της διαδικασίας ψύξης, ανεξάρτητα από την παρουσία του προσωπικού.

 • Ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα
  Χάρη στην κεντρική διαχείριση δεδομένων, μειώνονται οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης. Μέσω της διεπαφής RS 485 μπορούν να δικτυωθούν έως 20 συσκευές μεταξύ τους. Ένας προαιρετικός μετατροπέας διεπαφής συνδέει τις δικτυωμένες συσκευές με έναν υπολογιστή. Το λογισμικό ενημερώνει το αρμόδιο προσωπικό μέσω e-mail για τυχόν περιπτώσεις συναγερμού και μεταδίδει όλα τα σχετικά δεδομένα.

  Ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα

  Χάρη στην κεντρική διαχείριση δεδομένων, μειώνονται οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης. Μέσω της διεπαφής RS 485 μπορούν να δικτυωθούν έως 20 συσκευές μεταξύ τους. Ένας προαιρετικός μετατροπέας διεπαφής συνδέει τις δικτυωμένες συσκευές με έναν υπολογιστή. Το λογισμικό ενημερώνει το αρμόδιο προσωπικό μέσω e-mail για τυχόν περιπτώσεις συναγερμού και μεταδίδει όλα τα σχετικά δεδομένα.

 • Αναλυτική τεκμηρίωση
  Σε περίπτωση αμφιβολίας για το ποιος ευθύνεται σε περίπτωση διακυμάνσεων θερμοκρασίας και συμβάντων συναγερμού, την απάντηση δίνει η αναλυτική τεκμηρίωση. Η ενσωματωμένη μνήμη δεδομένων καταγράφει πάνω από 2.000 τιμές θερμοκρασίας ανά πυκνά διαστήματα και επιτρέπει, έτσι, τη διαφοροποιημένη αξιολόγηση.

  Αναλυτική τεκμηρίωση

  Σε περίπτωση αμφιβολίας για το ποιος ευθύνεται σε περίπτωση διακυμάνσεων θερμοκρασίας και συμβάντων συναγερμού, την απάντηση δίνει η αναλυτική τεκμηρίωση. Η ενσωματωμένη μνήμη δεδομένων καταγράφει πάνω από 2.000 τιμές θερμοκρασίας ανά πυκνά διαστήματα και επιτρέπει, έτσι, τη διαφοροποιημένη αξιολόγηση.

 • Απλή αξιολόγηση δεδομένων
  Ένα προαιρετικό κλειδί με υπέρυθρες ακτίνες με λογισμικό τεκμηρίωσης διευκολύνει την αξιολόγηση των δεδομένων. Το λογισμικό οπτικοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε διαφορετικές μορφές και εικόνες. Εκτός αυτού, τα δεδομένα μπορούν μέσω του προγράμματος να εξαχθούν εύκολα σε μορφή αρχείου Excel ή Word.

  Απλή αξιολόγηση δεδομένων

  Ένα προαιρετικό κλειδί με υπέρυθρες ακτίνες με λογισμικό τεκμηρίωσης διευκολύνει την αξιολόγηση των δεδομένων. Το λογισμικό οπτικοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε διαφορετικές μορφές και εικόνες. Εκτός αυτού, τα δεδομένα μπορούν μέσω του προγράμματος να εξαχθούν εύκολα σε μορφή αρχείου Excel ή Word.

 • Ειδική ασφάλεια έκτακτης ανάγκης
  Για μέγιστη ασφάλεια, όλα τα μοντέλα LKPv και LGPv διαθέτουν ένα ρελέ στερεάς κατάστασης. Εκτός της ακριβούς ρύθμισης θερμοκρασίας, αυτό εξασφαλίζει, επίσης, τον τέλειο έλεγχο της τεχνολογίας ψύξης για πολλά χρόνια.

  Ειδική ασφάλεια έκτακτης ανάγκης

  Για μέγιστη ασφάλεια, όλα τα μοντέλα LKPv και LGPv διαθέτουν ένα ρελέ στερεάς κατάστασης. Εκτός της ακριβούς ρύθμισης θερμοκρασίας, αυτό εξασφαλίζει, επίσης, τον τέλειο έλεγχο της τεχνολογίας ψύξης για πολλά χρόνια.

 • Πώληση

  Θέλετε να ζήσετε την εμπειρία μιας συσκευής Liebherr πριν από την αγορά; Οι εξειδικευμένοι μας έμποροι στην περιοχή σας είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν. Μετάβαση στην αναζήτηση εξειδικευμένων εμπόρων