Βέλτιστες θερμοκρασίες αποθήκευσης και απόλαυσης

Οι αυτόνομοι συντηρητές αποθήκευσης κρασιών και οι θάλαμοι κρασιού πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας της Liebherr για τον τομέα της γαστρονομίας προσφέρουν χωρητικότητα αποθήκευσης ανάλογα με τις ανάγκες. Ανάλογα με το μοντέλο και τη ρύθμιση θερμοκρασίας ενδείκνυνται για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση ή τη συντήρηση διαφόρων κρασιών υψηλής ποιότητας σε θερμοκρασία κατανάλωσης. Εκτός αυτού, οι καλαίσθητες συσκευές τραβούν τα βλέμματα στο χώρο.

Ελεύθεροι συντηρητές κρασιού για τον τομέα της γαστρονομίας

Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού

Οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού δημιουργούν συνθήκες αποθήκευσης αντίστοιχες του κελαριού. Σε ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο επικρατεί μια σταθερή θερμοκρασία και υγρασία αέρα πάνω του 50 τοις εκατό. Έτσι, οι κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού ενδείκνυνται ιδιαίτερα για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση και την ωρίμανση κρασιών. Με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας από +5°C έως +20°C, οι συντηρητές αποθήκευσης κρασιών ενδείκνυνται και για τη συντήρηση διαφόρων κρασιών σε θερμοκρασία κατανάλωσης. Κλιματιζόμενοι θάλαμοι κρασιού

Θάλαμοι κρασιού πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας

Οι θάλαμοι κρασιού πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας διατηρούν διαφορετικά κρασιά στην ιδανική θερμοκρασία κατανάλωσης. Ανάλογα με το μοντέλο, διατίθενται διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας ή θήκες κρασιού με δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης. Το κόκκινο κρασί αναδύει καλύτερα τα αρώματά του σε θερμοκρασίες από +16°C έως +20°C, ενώ το λευκό σε θερμοκρασίες από +10°C έως +12°C. Αντιθέτως, τα αφρώδη κρασιά και η σαμπάνια διατηρούνται σε θερμοκρασίες από +5°C έως +7°C για μεγαλύτερη απόλαυση. Θάλαμοι κρασιού πολλαπλών ζωνών θερμοκρασίας

Συσκευές μικρών διαστάσεων

Αποκλειστικά πούρα, εκλεκτά κρασιά, φρέσκα δροσερά ποτά – οι συσκευές μικρών διαστάσεων της Liebherr παρέχουν ιδανική αποθήκευση για τις μικρές απολαύσεις της ζωής. Συσκευές μικρών διαστάσεων

Τεχνογνωσία στο κρασί

Καλλιεργείται με φροντίδα, ωριμάζει με επαγγελματισμό και συντηρείται στο ιδανικό σημείο. Μόνο με τη σωστή τεχνολογία αποθήκευσης το κρασί προσφέρει την ύψιστη απόλαυση. Τεχνογνωσία στο κρασί