Άμεση βοήθεια σε περίπτωση βλάβης

Αν το ψυγείο ή ο καταψύκτης Liebherr υποστεί βλάβη, μπορείτε να λάβετε άμεση βοήθεια από εδώ. Για να επεξεργαστούμε γρήγορα το αίτημά σας, παρακαλούμε να έχετε έτοιμα στη διάθεσή σας τα ακριβή στοιχεία της συσκευής:

• Αρ. σειράς (στην πινακίδα τύπου, στη γωνία κάτω δεξιά)

• Ονομασία συσκευής με δείκτη (πινακίδα τύπου, 1η γραμμή)

Η ονομασία συσκευής και ο αριθμός σέρβις αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Η πινακίδα τύπου της συσκευής βρίσκεται στην αριστερή εσωτερική πλευρά στις Ελεύθερες συσκευές και στη δεξιά εξωτερική πλευρά στους καταψύκτες-μπαούλα