Εγγραφείτε τώρα και αποκτήστε την Εγγύηση Plus (Garantie Plus)!

Για περισσότερα από 60 χρόνια, η Liebherr είναι συνώνυμη της υψηλής ποιότητας στα ψυγεία και στους καταψύκτες. Η ποιότητα των συσκευών μας είναι μια σταθερή βάση για τη βιώσιμη εμπιστοσύνη που έχουν οι πελάτες μας στην επωνυμία Liebherr. Για να ενισχύσουμε περισσότερο την τάση αυτή, όλοι όσοι επέλεξαν την Liebherr θα λάβουν πρόσθετη Εγγύηση Plus (Garantie Plus) μετά την εγγραφή.Προς εγγραφή για την Εγγύηση Plus.

Εγγραφείτε εδώ και θα λάβετε εγγύηση 10 ετών για τον συμπιεστή Liebherr. Επιπλέον, θα λάβετε μια αυτόματη παράταση 3 ετών προς την συνήθης εγγύηση 2 ετών που παρέχεται από τον κατασκευαστή, καθώς και πρόσβασή σε άλλα αποκλειστικά οφέλη. Για να λάβετε την επιπρόσθετη εγγύηση, η εγγραφή της συσκευής πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στις πρώτες 24 μήνες μετά την αγορά της. Η επιπρόσθετη εγγύηση ισχύει μόνο για την επικράτεια της Ελλάδος και μόνο για συσκευές Liebherr που χρησιμοποιούνται σε οικιακούς χώρους.

Όταν κάνετε κλικ στο "Υποβολή", εμείς, Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, D-88416 Ochsenhausen, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέχθηκαν με τη φόρμα (εφεξής: "δεδομένα") στον εγγυητή, Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD, 4202 Radinovo, Plovdiv, Bulgaria (εφεξής: "Εγγυητής"). Ο εγγυητής είναι υπεύθυνος για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας.
Ο εγγυητής επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με σκοπό την έκδοση των πιστοποιητικών για την εγγύηση συμπιεστή Liebherr και την επέκταση εγγύησης Liebherr βάσει του Άρθρου 6 Παράγραφος 1 lit. b GDPR (εκτέλεση της σύμβασης) και υπό τον όρο της εθελοντικής συγκατάθεσής σας παρακάτω) για να στείλετε το ενημερωτικό δελτίο του.


την πολιτική απορρήτου μας
Όροι Εγγύησης Συμπιεστή Liebherr
Όροι Εγγύησης Liebherr Plus
υποχρεωτικό πεδίο *