Herkkien aineiden säilytys

Klinikoilla ja laboratorioissa tutkitaan erittäin herkkiä aineita kuten seerumeita ja vasta-aineita. Tällöin säilytettävinä on herkkiä aineita, nesteitä ja viljelmiä. Kokeiden, prosessitutkimusten ja tarkastusten laatu riippuu ratkaisevasti täsmällisistä mittausmenetelmistä ja lähdeaineistotiedon luotettavuudesta. Vastaavasti kovia ovat myös ne vaatimukset, jotka koskevat lämpötilavarmuutta ja hygieniaa sekä laboratoriolaitteilta vaadittavia säilytysoloja.

Suurin mahdollinen lämpötilavarmuus

Herkkien ja räjähdysalttiiden aineiden turvallisen säilytyksen suhteen ratkaisevassa asemassa ovat etenkin vakaat lämpötilat. Jo pienetkin poikkeamat heikentävät niiden säilyvyyttä ja käytettävyyttä. Innovatiiviset jäähdytysteknologiat ja täsmällinen ohjaus takaavat, että sisätilan lämpötila pysyy Liebherrin laboratoriolaitteissa muuttumattomana ja energiankulutus suhteellisen vähäisenä. Lukuisat hälytystoiminnot tuovat turvallisuutta häiriötapauksiin.

Laboratoriolaitteemme täyttävät luonnollisesti asiaan kuuluvat teollisuusstandardit ja lakimääräiset turvallisuusmääräykset.

Esitteet

Tutustu Liebherrin jääkaappi- ja pakastinlaitteisiin. Esitteistämme löydät kattavan valikoimamme olipa kyse sitten laboratoriosta tai leipomosta. Kaupan ja teollisuuden laitteiden esitteiden yleisnäkymään