Hankinta- ja käyttökulut

Kustannuspaine on tutkimus- ja laboratoriotyössä kova. Jatkuvat käyttökulut ja työmäärä ovat laskemissa ratkaisevassa asemassa, kun hankitaan laitteita, joiden täytyy toimia jatkuvassa käytössä. Päälle tulevat sellaiset tekijät kuten laitteiden luotettavuus ja odotettavissa olevat korjaus- ja kunnossapitokulut sekä laitteiden odotettavissa oleva kestoikä.

Yksinkertainen ja nopea huolto

Käyttökohteesta riippuen laki voi laboratorioalueella vaatia vastuusyistä säännöllistä huoltoa. Tarvittavat prosessit ja toimenpiteet täytyy voida suorittaa nopeasti ja tehokkaasti.

Laitteissamme kaikki laitteiden kalibrointiin ja valvontaan tarvittavat komponentit ja näytöt ovat helposti tavoitettavissa ja niitä on helppo käyttää.

Lyhyet käyttökatkoajat ja pieni korjaustarve

Liebherr-laitteet ovat erityisen pitkäikäisiä. Ne toimivat luotettavasti eivätkä kulu juuri lainkaan. Käyttökatkoaikojen minimoimiseksi käytämme yksinomaan korkealaatuisia ja pitkäikäisiä komponentteja. Esimerkiksi kompressorit ja kondensaattorit toimivat vuosikausien ajan erittäin tehokkaasti. Myös tuulettimemme ja releemme ovat lähestulkoon kulumattomia. Lisäksi tarjoamme kymmenen vuoden pituisen varaosatakuun.

Pieni energiankulutus

Laboratoriolaitteemme ovat erityisen energiatehokkaita. Optimoitu eritys sekä ympäristöystävälliset kylmäaineet R 290 ja R 600a osoittavat päivittäisessä käytössä kannattavuutensa. Myös kuumakaasusulatus on taloudellisesti kannattava ominaisuus. Se takaa huomattavasti lyhyemmät sulatusajat kuin tavallinen sähkösulatus. Näin sisätilan lämpötilat pysyvät lähes muuttumattomina. Kuumakaasusulatus toimii tarpeen mukaan ja pienentää näin osaltaan sähkökuluja.

Ihanteellinen verkotus

Liebherrin laboratoriolaitteet voidaan integroida yksinkertaisesti jo olemassa olevaan infrastruktuuriin. Keskenään verkotettuina ja ulkoisiin järjestelmiin liitettyinä ne auttavat tekemään kalibroinnin, tietohallinnan ja dokumentoinnin kaltaisista prosesseista tehokkaampia ja hallitsemaan niitä tehokkaammin.