Okoliš

Općenit je cilj što više smanjiti utjecaje naših proizvoda i proizvodnih pogona na okoliš. Naš stav prema upravljanju okolišem ogleda se u poslovnoj politici koju vodimo. U tom smislu ekološka odgovornost za nas počinje već prilikom osmišljavanja naših serija uređaja. Stoga u uređaje ugrađujemo visokokvalitetne komponente radi dugog i sigurnog rada i najbolje energetske učinkovitosti. I proizvodni su procesi orijentirani na učinkovito korištenje resursa. Radi provođenja naše poslovne politike i konstantnog poboljšavanja dobrobiti za okoliš svi su proizvodni pogoni certificirani prema međunarodnoj normi upravljanja okolišem ISO 14001.

Content Page