Savršeno za Liebherrove uređaje

Liebherr nudi raznolik i visokokvalitetan izbor dodatne opreme za hladnjake i zamrzivače. S našim dodacima imate mogućnost koristiti dodatne funkcije i optimizirati uređaje točno za svoje namjene.

Pritom skupi nizovi testova jamče da naša dodatna oprema odgovara visokim standardima kvalitete. I možete biti sigurni da ste uvijek dobili pravu Liebherrovu kvalitetu.

Imajte na umu da Liebherrova dodatna oprema ovisi o uređaju i asortimanu te da nije dostupna u svakoj državi.