Proizvodna linija Vinidor: na uvećanom prikazu vidi se podjela temperaturnih zona.

Proizvodna linija Vinidor: na uvećanom prikazu vidi se podjela temperaturnih zona.

Proizvodna linija Vinidor

Uređaji iz linije Vinidor imaju više od dva ili tri vinska pretinca koji se mogu postaviti neovisno jedan o drugom na temperaturi preciznoj u stupanj od +5 °C do +20 °C. To pruža najveću fleksibilnost u primjeni. Tako se u uređaju mogu istovremeno čuvati crna vina, bijela vina i šampanjci na odgovarajućoj optimalnoj temperaturi za konzumaciju. No i dugoročno skladištenje vina u vinskim vitrinama iz linije Vinidor pruža idealne klimatizacijske uvjete. Različitom veličinom vinskih pretinaca i fleksibilnim postavljanjem temperature ti uređaji odgovaraju svakom individualnom asortimanu vina.

Klimatizirani vinski kabineti: na uvećanom prikazu vidi se podjela temperaturnih zona.

Klimatizirani vinski kabineti: na uvećanom prikazu vidi se podjela temperaturnih zona.

Klimatizirani vinski kabineti

Klimatizirani vinski kabineti pružaju skladišne uvjete slične vinskom podrumu. U cijelom unutarnjem prostoru vlada konstantna temperatura kojom se upravlja elektroničkim putem. Stoga su klimatizirani vinski kabineti optimalni za dugoročno skladištenje i dozrijevanje vina. Zahvaljujući fleksibilnom odabiru temperature između +5 °C i +20 °C moguće je alternativno držati u zalihi i veći izbor boca vina na temperaturi posluživanja. U linijama GrandCru i Vinothek Liebherr nudi različite veličine i opremu.

Vitrine za temperiranje vina: na uvećanom prikazu vidi se podjela temperaturnih zona.

Vitrine za temperiranje vina: na uvećanom prikazu vidi se podjela temperaturnih zona.

Vitrine za temperiranje vina

Vitrine za temperiranje vina iz linije Vinothek posebno su prikladne za držanje zaliha različitih vina na odgovarajućoj idealnoj temperaturi za konzumaciju. Upotrebom posebnih komponenti postiže se ciljano raslojavanje temperature. Tako je, primjerice, na višim razinama moguće temperirati vino na temperaturi od +18 °C. S temperaturom od +5 °C niže su razine posebno prikladne za temperiranje pjenušca ili šampanjca. Područje između njih idealno je za bijela vina koja je potrebno skladištiti na temperaturi za ispijanje.