Az információk megfelelnek az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 33. cikkében leírtaknak.

A 33. cikk kimondja, hogy bármely termék gyártójának tájékoztatni szükséges vásárlóit, amennyiben az általa gyártott termék 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban tartalmaz ’különös aggodalomra okot adó’ (SVHC) anyagot. Az ismert SVHC anyagokat tartalmazó ’jelöltlistát’ évente kétszer frissítik, a lista bármikor hozzáférhető az alábbi címen: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

A Liebherr Appliances alábbi nyilatkozata az imént említett jelöltlista esetleges frissítésének függvényében változhat.

A Liebherr Appliances által gyártott és értékesített termékek, csomagoló anyagok és cserealkatrészek nem tartalmaznak 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban ’különös aggodalomra okot adó’ (SVHC) anyagot.

A Liebherr Készülékek globális családi vállalkozásként tisztában van azzal, milyen felelősséggel tartozik a társadalom, a környezet, valamint ügyfelei, alkalmazottai és beszállítói iránt. Általános célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük termékeink és szolgáltatásaink környezetvédelmi hatásait. Ezért arra törekszünk, hogy elkerüljük a különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok használatát. Amennyiben a Liebherr Készülékek tudomására jut, hogy bármely, általa rendelkezésre bocsátott tárgy vagy áru SVHC-t tartalmaz, haladéktalanul felvesszük a kapcsolatot annak beszállítójával, és közös erővel kiváltjuk azt.