Aplinka

Pagrindinis tikslas – kuo labiau sumažinti mūsų gaminių ir gamyklų daromą poveikį aplinkai. Mūsų savarankiška aplinkosaugos vadybos samprata išreiškiama mūsų įmonės politikoje. Todėl mūsų ekologinė atsakomybė prasideda nuo prietaisų serijos koncepcijos. Mes naudojame aukštos kokybės komponentus, kad galėtume užtikrinti ilgaamžišką prietaisų veikimą ir energinį efektyvumą. Gamybos procesai taip pat sukurti tam, kad ištekliai būtų naudojami efektyviai. Siekiant įgyvendinti mūsų įmonės politiką ir nuolat tobulinti aplinkosaugos priemonių veiksmingumą, visos gamyklos yra sertifikuotos pagal tarptautinį aplinkosaugos vadybos standartą ISO 14001.

Content Page