Искористување на максималниот потенцијал за штедење енергија

Врвна енергетска ефикасност постигнуваме со тоа што го искористуваме енергетскиот потенцијал на секоја компонента на апаратот поединечно. Кон ова припаѓаат функциите, опремата, видот на употребените материјали, како и електронското управување кое се грижи за оптимална интеракција. Ниската потрошувачка на енергија е резултат на целокупниот збир на сите фактори поединечно. Следните функции и додатоци овозможуваат директна заштеда при потрошувачка и истовремено дополнителен комфор.

Функции и додатоци за заштеда на енергија

 • NoFrost
  Со редовно чистење мраз се штеди енергија. Тоа го овозможува функцијата NoFrost автоматски. Штом испарувачот создаде слој од мраз, се вклучува сензор за чистење на мразот. Потоа се исклучува вентилаторот, цевките на испарувачот се загреваат и мразот се топи без притоа да се зголеми самата температура во замрзнувачот. Апаратот останува чист, без мраз, а потрошувачката на енергија константна. А вие никогаш повеќе не мора да чистите мраз.

  NoFrost

  Со редовно чистење мраз се штеди енергија. Тоа го овозможува функцијата NoFrost автоматски. Штом испарувачот создаде слој од мраз, се вклучува сензор за чистење на мразот. Потоа се исклучува вентилаторот, цевките на испарувачот се загреваат и мразот се топи без притоа да се зголеми самата температура во замрзнувачот. Апаратот останува чист, без мраз, а потрошувачката на енергија константна. А вие никогаш повеќе не мора да чистите мраз.

 • Плоча за заштеда на енергија
  Со Vario-плочата за заштеда на енергија заштедувате до 50% потрошувачка на енергија кај сите апарати со NoFrost технологија. Доколку некогаш не ви треба целиот простор за замрзнување „исклучете“ ги неискористените фиоки. За оваа цел ја вметнувате Vario-плочата која ја добивате како додаток на посакуваното место и така го намалувате волуменот на просторот кој лади.

  Плоча за заштеда на енергија

  Со Vario-плочата за заштеда на енергија заштедувате до 50% потрошувачка на енергија кај сите апарати со NoFrost технологија. Доколку некогаш не ви треба целиот простор за замрзнување „исклучете“ ги неискористените фиоки. За оваа цел ја вметнувате Vario-плочата која ја добивате како додаток на посакуваното место и така го намалувате волуменот на просторот кој лади.

 • Прецизно управување
  Нашата електроника придонесува кон тоа, ладилникот или замрзнувачот да користи само онолку енергија колку што му е потребно. Сензорите за температура ја мерат како внатрешната температура, така и температурата на околината. Управувањето одговара на вртежите на компресорот. И препознава кога вратата се отвора и го исклучува вентилаторот. Доколку вратата е отворена повеќе од 60 секунди, се вклучува алармен сигнал. На тој начин се осигуруваме дека замрзнатата храна ќе остане заштитена.

  Прецизно управување

  Нашата електроника придонесува кон тоа, ладилникот или замрзнувачот да користи само онолку енергија колку што му е потребно. Сензорите за температура ја мерат како внатрешната температура, така и температурата на околината. Управувањето одговара на вртежите на компресорот. И препознава кога вратата се отвора и го исклучува вентилаторот. Доколку вратата е отворена повеќе од 60 секунди, се вклучува алармен сигнал. На тој начин се осигуруваме дека замрзнатата храна ќе остане заштитена.

 • LED-осветлување
  Кога станува збор за штедливо осветлување, LED-светилките се вистинскиот избор; се одликуваат со долг животен век и ниска потрошувачка. Токму затоа Liebherr разви концепт за осветлување со LED-светилки со кој оптимално се осветлува внатрешноста и делува пријатно.

  LED-осветлување

  Кога станува збор за штедливо осветлување, LED-светилките се вистинскиот избор; се одликуваат со долг животен век и ниска потрошувачка. Токму затоа Liebherr разви концепт за осветлување со LED-светилки со кој оптимално се осветлува внатрешноста и делува пријатно.

 • SmartGrid ready
  Smart Grid-ready ги означува апаратите на Liebherr кои со надграден модул може да се интегрираат во интелигентни струјни мрежи. Принципот: Кога има евтина струја замрзнувачот собира резерви кои подоцна ги користи во часовите со скапа тарифа. Освен тоа, апаратот автоматски ја избира и користи евтината тарифа на струја. На тој начин, перспективно гледано, може да се заштедат до 10 проценти од трошоците за струја. Интелигентните струјни мрежи се сѐ уште проекти на иднината, но со еден апарат со технологија Smart Grid-ready вие веќе сте подготвени за нив.

  SmartGrid ready

  Smart Grid-ready ги означува апаратите на Liebherr кои со надграден модул може да се интегрираат во интелигентни струјни мрежи. Принципот: Кога има евтина струја замрзнувачот собира резерви кои подоцна ги користи во часовите со скапа тарифа. Освен тоа, апаратот автоматски ја избира и користи евтината тарифа на струја. На тој начин, перспективно гледано, може да се заштедат до 10 проценти од трошоците за струја. Интелигентните струјни мрежи се сѐ уште проекти на иднината, но со еден апарат со технологија Smart Grid-ready вие веќе сте подготвени за нив.

 • DuoCooling
  Со две целосно одвоени разладни кола што можат да се регулираат температурата кај комбинираниот ладилник може да се регулира независно и прецизно. Освен тоа, помеѓу сегментот за ладење и оној за замрзнување нема размена на воздух. На овој начин се спречува пренос на мириси и сушење на складираната храна.

  DuoCooling

  Со две целосно одвоени разладни кола што можат да се регулираат температурата кај комбинираниот ладилник може да се регулира независно и прецизно. Освен тоа, помеѓу сегментот за ладење и оној за замрзнување нема размена на воздух. На овој начин се спречува пренос на мириси и сушење на складираната храна.

 • Изолација
  Добрата изолација значително придонесува за заштеда на струја. Таа овозможува ладниот воздух да си остане онаму каде што и припаѓа, во внатрешноста на апаратот. Затоа ние и понатаму ги развиваме нашите изолациски материјали и работиме на нови соединенија. Ги оптимизираме изолациските карактеристики на начин со кој се задржува максималниот корисен простор во внатрешноста и покрај ефективниот изолациски слој.

  Изолација

  Добрата изолација значително придонесува за заштеда на струја. Таа овозможува ладниот воздух да си остане онаму каде што и припаѓа, во внатрешноста на апаратот. Затоа ние и понатаму ги развиваме нашите изолациски материјали и работиме на нови соединенија. Ги оптимизираме изолациските карактеристики на начин со кој се задржува максималниот корисен простор во внатрешноста и покрај ефективниот изолациски слој.

 • Видео

  Кај апаратите со NoFrost технологија храната се замрзнува со ладен циркулирачки воздух, а влажноста се испушта. На тој начин замрзнувачот не фаќа мраз и нема потреба од рачно чистење на истиот.

  Кај апаратите со NoFrost технологија храната се замрзнува со ладен циркулирачки воздух, а влажноста се испушта. На тој начин замрзнувачот не фаќа мраз и нема потреба од рачно чистење на истиот. Пушти видео

  Кај апаратите со NoFrost технологија храната се замрзнува со ладен циркулирачки воздух, а влажноста се испушта. На тој начин замрзнувачот не фаќа мраз и нема потреба од рачно чистење на истиот.

  Совети за штедење

  На нашиот блог ќе дознаете како со неколку едноставни совети и препораки значително да ја намалите потрошувачката на енергија. blog.liebherr.com/hausgeraete