За уште поголема сигурност во секојдневието

Отпорни на кршење, гребење и едноставни за чистење се висококвалитетните полици GlassLine и страничните полици на внатрешноста од вратата во ладилниците на Liebherr. Со цел да се гарантира сигурност во секојдневната употреба сигурносното стакло се изложува на екстремно оптоварување во нашиот центар за тестирање. Со тоа градиме доверба и овозможуваме сигурност во домаќинството.

Добри причини

Докажан квалитет, повеќе свежина при складирањето прехранбени производи и висока енергетска ефикасност: Постојат многу причини за да се одлучите за Liebherr. Зошто Liebherr?