Оптимален комфор при употреба

Лесно подвижните телескопски шини на кои се поставени фиоките нудат поголем дополнителен комфор кај ладилниците и замрзнувачите. За да функционираат беспрекорно, тие поминуваат низа сложени тестови со цел да се исклучат можни извори на грешки. Притоа ги изложуваме телескопските шини на поголемо оптоварување отколку вообичаено со цел да се осигуриме дека ќе имаат подолг животен век.

Добри причини

Докажан квалитет, повеќе свежина при складирањето прехранбени производи и висока енергетска ефикасност: Постојат многу причини за да се одлучите за Liebherr. Зошто Liebherr?