Комфорни за употреба

Благодарение на интегрираниот SoftSystem вратите кај апаратите на Liebherr се затвораат автоматски на агол од околу 30°. Со тоа се овозможува меко затворање дури и при целосна исполнетост на внатрешноста на вратата. Во домаќинствата вратата од ладилникот се отвора повеќепати во текот на денот и е изложена на високо оптоварување. Токму од оваа причина во нашите испитни лаборатории симулираме преку 100.000 отворања на вратата сѐ со цел да овозможиме долг животен век на сите компоненти.

Добри причини

Докажан квалитет, повеќе свежина при складирањето прехранбени производи и висока енергетска ефикасност: Постојат многу причини за да се одлучите за Liebherr. Зошто Liebherr?