Различни климатски зони во еден апарат

Во сефовите BioFresh циркулацијата на воздухот и температурата може да се наштелуваат различно.

Во сефовите BioFresh циркулацијата на воздухот и температурата може да се наштелуваат различно.

Технологијата BioFresh се темели на сознанието дека прехранбените производи најдолго траат доколку се складираат на температура за нијанса повисока од точката на мрзнење. Токму затоа температурата во преградите со BioFresh постојано е малку над 0°C. Овие прегради функционираат како сефови на свежина, кои за различни производи нудат оптимални услови – и сето тоа само во еден апарат.

За уште поголема флексибилност: BioFresh-Plus

Кај апаратите со BioFresh-Plus горниот сеф BioFresh може прецизно да се наштелува на посакуваниот степен. Покрај температурата дополнително може да се наштелува и влажноста на воздухот преку контрола со лизгач. На овој начин преградите по избор стануваат HydroSafe или DrySafe. Благодарение на BioFresh и BioFresh-Plus ладилникот станува повеќенаменски простор за складирање во кој се чуваат најразлични прехранбени производи во идеални услови.

Краток преглед на сефовите BioFresh

Доколку сефот BioFresh се наштелува на HydroSafe, тогаш расте влажноста на воздухот. Неспакуваното овошје и зеленчук, како и салатите на овој начин остануваат подолго свежи и крцкави. Прецизната електроника овозможува точно одржување на температурата малку над 0°C. На овој начин, при повисока влажност на воздухот се спречува замрзнување на храната.

Кога вентилите се отворени се намалува влажноста на воздухот – сефот BioFresh станува DrySafe. Ниската влажност на воздухот е погодна за складирање риба, месо и млечни производи. За споредба, овие производи складирани во сува средина значително подолго ја задржуваат аромата отколку во обичните прегради на ладилникот – на пример, сирењето дури и до 100 дена.

Сефот BioFresh-Plus нуди максимална флексибилност. Со помош на засебната електроника степените во преградата може прецизно да се наштелуваат. На -2°C рибата и морските плодови остануваат подолго свежи. На чувствителното јужно овошје најдобро му годи температура од +6°C. Со BioFresh-Plus горниот сеф BioFresh може веднаш да се наштелува според потребите на различните залихи храна.

Но: Температурите малку над 0°C се оптимални за складирање свежа храна, но не и за консумирање. Сирењето ја разоткрива својата целосна арома дури на собна температура, а овошјето е многу повкусно кога се јаде не толку студено. Исто и месото пред печење треба да се остави на собна температура. Значи, пред подготовка или јадење извадете ги прехранбените производи колку што е можно понавремено надвор од ладилникот, но доколку не ги јадете нека стојат постојано внатре на ладно.

Видео

Со BioFresh овошјето и зеленчукот, месото, рибата и млечните производи значително подолго ги задржуваат своите здрави витамини, арома и вкусен изглед.

Видеото ги прикажува функциите и карактеристиките на опремата на иновативната технологија BioFresh на Liebherr. Пушти видео

Со BioFresh овошјето и зеленчукот, месото, рибата и млечните производи значително подолго ги задржуваат своите здрави витамини, арома и вкусен изглед.