Двокрилен уред

Висина на уред


Ширина на уред


Материјал на врата


Боја на куќиште

Gerätehighlights


Технологија за свежина


Технологија на ладење


IceMaker

Резултати 1-6 од 6

SBSes 8496 PremiumPlus BioFresh NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 1.850 / 1.210 / 665 mm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 1.850 / 1.210 / 665 mm
 • IceMaker Да
Ги содржи следниве единечни уреди:

SWTNes 4285 PremiumPlus NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со NoFrost

SKBes 4380 PremiumPlus BioFresh Самостоен фрижидер со BioFresh

XRCsd 5255 Prime BioFresh NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • IceMaker Да
Ги содржи следниве единечни уреди:

SBNsdd 5264 Prime BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

SRsdd 5250 Prime Исправен фрижидер со EasyFresh

XRFbs 5295 Peak BioFresh NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • IceMaker Да
Ги содржи следниве единечни уреди:

SFNbsd 529i Peak NoFrost Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

SRBbsd 529i Peak BioFresh Самостоен фрижидер со BioFresh Professional

XRFsd 5265 Prime BioFresh NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • IceMaker Да
Ги содржи следниве единечни уреди:

SFNsdd 5267 Prime NoFrost Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

SRBsdd 5260 Prime BioFresh Самостоен фрижидер со BioFresh Professional

XRFsf 5245 Plus BioFresh NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 1.855 / 1.226 / 675 mm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 1.855 / 1.226 / 675 mm
 • IceMaker Да
Ги содржи следниве единечни уреди:

SFNsfe 5247 Plus NoFrost Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

SRBsfe 5220 Plus BioFresh Самостоен фрижидер со BioFresh

XRFst 5295 Peak BioFresh NoFrost Комбинација со двокрилен уред

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 1.855 / 1.204 / 675 mm
 • IceMaker Да
Ги содржи следниве единечни уреди:

SFNstd 529i Peak NoFrost Самостоен фрижидери за замрзнување со NoFrost

SRBstd 529i Peak BioFresh Самостоен фрижидер со BioFresh Professional

 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.