Одлично работење и супер штедење

Сандаците за супермаркет од Liebherr се одликуваат со многу иновативни идеи за професионални потреби. Во големите сандаци оптимално се складираат и прегледно и впечатливо се презентираат производите. Ги познаваме потребите на сандаците за супермаркет и се прилагодуваме според нив: При развојот се внимава на удобноста при работа, големата енергетска ефикасност и оптималното презентирање на производите.

Ефективна презентација на производите

Храната во нашите сандаци за супермаркет се презентира прегледно и промотивно. На тоа се става поголем акцент при создавањето на иновативните сандаци. Затоа сандаците се одликуваат со многу карактеристики, коишто не придонесуваат само за најдобра презентација на производите, туку истовремено сандаците ги прават особено поудобни за користење. И персоналот на супермаркетот и купувачите тоа ќе го почувствуваат и понатамошното вадење на производите ќе биде значително полесно.

 • Навалување од 5°
  При создавањето на новите сандаци за супермаркет се дава голем акцент на комбинацијата од презентирање на производите и ергономската удобност при работа. Со навалувањето од 5 ° се создава оптимален поглед кон производите. Со тоа производите се поблиску до крајните корисници. Вадењето на производите се олеснува со голема слобода на стапалата.

  Навалување од 5°

  При создавањето на новите сандаци за супермаркет се дава голем акцент на комбинацијата од презентирање на производите и ергономската удобност при работа. Со навалувањето од 5 ° се создава оптимален поглед кон производите. Со тоа производите се поблиску до крајните корисници. Вадењето на производите се олеснува со голема слобода на стапалата.

 • Вградени ознаки за цена
  Ознаките за цена се наоѓаат на оптимална висина за погледот на купувачот и овозможуваат совршена ориентација кон складираните производи. Ознаките за цена се вградени хармониски во куќиштето и лесно и брзо може да се сменат.

  Вградени ознаки за цена

  Ознаките за цена се наоѓаат на оптимална висина за погледот на купувачот и овозможуваат совршена ориентација кон складираните производи. Ознаките за цена се вградени хармониски во куќиштето и лесно и брзо може да се сменат.

 • Концепт за осветлување
  Внатрешното осветлување на сандаците за супермаркет го овозможуваат енергетски ефикасни и долготрајни LED-светла. Спротивно на обичните сијалици, се создава помалку топлина и потрошувачката на енергија е значително намалена. Две LED-светла вградени на предната и задната страна во внатрешниот простор ја подобруваат презентацијата на производите, затоа што се спречува засенување на производите поради оптималното осветлување. Со помош на специјалното LED-осветлување производите од свежо месо постојано ја задржуваат природната боја.

  Концепт за осветлување

  Внатрешното осветлување на сандаците за супермаркет го овозможуваат енергетски ефикасни и долготрајни LED-светла. Спротивно на обичните сијалици, се создава помалку топлина и потрошувачката на енергија е значително намалена. Две LED-светла вградени на предната и задната страна во внатрешниот простор ја подобруваат презентацијата на производите, затоа што се спречува засенување на производите поради оптималното осветлување. Со помош на специјалното LED-осветлување производите од свежо месо постојано ја задржуваат природната боја.

 • Максимална енергетска ефикасност

  Со помош на модерната технологија и висококвалитетните компоненти за ладење, потрошувачката на енергија на сандаците е значително намалена. Економичноста на уредите е важен фактор во областа на индустријата. Изоставени се електричните грејачи во системот за одмрзнување. Наместо тоа, одмрзнувањето се одвива со топол гас. Притоа, уредот брзо се затоплува од доле нагоре.

  Предност: Голема сигурност на уредот, затоа што нема мраз што го блокира отворот во садот за цедење. Овој автоматски процес се случува двапати неделно; може и рачно да се изведе. Се користи еколошкото разладно средство R290 коешто не содржи гасови на флуор што предизвикуваат ефект на стаклена градина.

  Стаклен капак

  Поставените капаци од екстремно издржливо единечно безбедносно стакло имаат одлично својство на лизгање. Со тоа сандаците може да се отворат лесно и без многу напор. Капаците што дихтуваат, ја спречуваат загубата на топлина и придонесуваат кон поголема енергетска ефикасност на сандакот. Навлегувањето влага, а со тоа и создавањето мраз во внатрешниот простор на сандакот значително се намалени. Вграденото греење со топол гас го спречува создавањето кондензација, со што се овозможува постојано добар поглед кон производите.

  Заштеда на енергија

  Независно дали е функција, особена карактеристика или материјал: За максимална енергетска ефикасност го црпиме потенцијалот за штедење на секоја одделна компонента. Заштеда на енергија со Liebherr

  Прецизна електроника

  Сигурната и прецизна електроника овозможува многу ефикасна контрола на новите сандаци за супермаркет од Liebherr. Предност: При постојан режим се гарантира безбедно и оптимално складирање на производите за ладење. Притоа купувачите може да сметаат на познатиот квалитет и искуството на Liebherr. При развивањето на електрониката на новите сандаци за супермаркет, доаѓа до соработка на фирмата Liebherr со фирмата Wurm, којашто е светски водач во полето на развивање електроника за супермаркети.

  Предности на електрониката

  Целосна функција за допир на стаклениот екран

  Електрониката со допир на сандаците за супермаркет од Liebherr е лесна за употреба и е ергономски вградена во задниот дел на рамката. Со тоа се овозможува беспрекорен поглед кон приказот на температурата. Сите функции за прецизно поставување на температурата се прикажуваат само ако претходно ги активирал овластен персонал преку RFID-Funk-Chip. За заштита на храната со тоа е исклучено неовластено менување на параметрите. Преку екранот се управува и со функциите „одмрзнување“ или „вклучување/исклучување на внатрешното светло“.

  Компресор регулиран по потреба

  Компресорот со електронско регулирање на бројот на вртежи, кај новите сандаци за супермаркет, овозможува максимална енергетска ефикасност. Притоа, компресорот оптимално и брзо се прилагодува на моменталната потреба од ладење во внатрешниот простор на уредот. Два сензори за температура на воздухот ја определуваат потребата од ладење и го управуваат компресорот. Тоа не придонесува само за постојано правилно третирање на околината, туку и ги намалува трошоците за работа.

  SelfDiagnostic

  Сандаците за супермаркет од Liebherr имаат прецизна електроника, којашто значително придонесува за удобност и за полесно одржување. Уредот овозможува постојано надгледување на температурата преку интерфејс – и при оштетување овозможува брза дијагноза, анализа и отстранување на грешките. Системот за рано откривање грешки овозможува автоматско предупредување и кратко време до отстранување на грешката. Со тоа се спречува прекин во ладењето и се избегнуваат економските загуби.

  Зачувување на ладната атмосфера SmartGrid-ready

  Интелигентните електрични мрежи (SmartGrid) помагаат при намалување на трошоците за струја. Сандаците за супермаркет од Liebherr се веќе подготвени, благодарение на »SmartGrid-ready«. Ако настане вишок, на пр., при обновлива енергија, уредите се напојуваат со поевтина струја. Ако цената на струја е поевтина, може да се насобере резерва за ладење, односно сандаците ладат на пониска температура од потребната. Овој склад за ниски температури може да се троши кога струјата е поскапа.

  Добри причини

  Докажан квалитет, повеќе свежина при складирањето прехранбени производи и висока енергетска ефикасност: Постојат многу причини за да се одлучите за Liebherr. Зошто Liebherr?

  Брзо чистење

  Хигиената има особена улога во прехранбената индустрија. Сандаците за супермаркет од Liebherr се лесни за чистење, благодарение на профилите со автоматско чистење на стаклените капаци и на внатрешниот простор без процепи. Храната се складира оптимално при прецизна температура и се исполнуваат стандардите за хигиена.

  Удобно чистење

 • Стаклен капак
  Висококвалитетните стаклени капаци без рамка на сандаците за супермаркет од Liebherr овозможуваат оптимален преглед на складираните производи. Резултат: Впечатлива и достојна презентација на производите. Површината на иновативните капаци автоматски ги отстранува можните нечистотии во профилите. Исто така, се отстранува и прав со помош на завршен профил над допирната површина.

  Стаклен капак

  Висококвалитетните стаклени капаци без рамка на сандаците за супермаркет од Liebherr овозможуваат оптимален преглед на складираните производи. Резултат: Впечатлива и достојна презентација на производите. Површината на иновативните капаци автоматски ги отстранува можните нечистотии во профилите. Исто така, се отстранува и прав со помош на завршен профил над допирната површина.

 • Внатрешен простор без процепи
  Заоблените рабови во внатрешниот простор на сандаците за супермаркет од Liebherr намерно се направени со големи радиуси. Благодарение на обмислениот концепт на внатрешниот простор, се намалуваат процепите во него. Сите разделни решетки на сандаците може лесно да се извадат и површините лесно да се исчистат. Правните регулативи за хигиена се запазуваат благодарение на прецизната електроника, а со тоа и на точната температура во сандаците.

  Внатрешен простор без процепи

  Заоблените рабови во внатрешниот простор на сандаците за супермаркет од Liebherr намерно се направени со големи радиуси. Благодарение на обмислениот концепт на внатрешниот простор, се намалуваат процепите во него. Сите разделни решетки на сандаците може лесно да се извадат и површините лесно да се исчистат. Правните регулативи за хигиена се запазуваат благодарение на прецизната електроника, а со тоа и на точната температура во сандаците.

 • Лесно чистење на дното
  Карактеристично за сандаците за супермаркет од Liebherr е конусната форма. Намерно се внимава на праволиниската димензија на дното, за да се овозможи едноставно и брзо чистење на подовите. Навлегувањето прав и вода се спречува благодарение на дизајнот без процепи, а со тоа се избегнуваат и скапите мерки за чистење.

  Лесно чистење на дното

  Карактеристично за сандаците за супермаркет од Liebherr е конусната форма. Намерно се внимава на праволиниската димензија на дното, за да се овозможи едноставно и брзо чистење на подовите. Навлегувањето прав и вода се спречува благодарение на дизајнот без процепи, а со тоа се избегнуваат и скапите мерки за чистење.

 • Брендирање

  Брендираните фрижидери и замрзнувачи овозможуваат промотивна презентација на производите и зголемување на свеста за брендот во моментот на продажба. Дознајте повеќе

  Модерен дизајн на сандаците

  Сандаците за супермаркет од Liebherr се истакнуваат со голема стабилност на формата, издржлива конструкција и модерен дизајн. Целосно новиот производен процес 3D-PU-Spray Moulding придонесува долготрајните пластични куќишта со голема еластичност да бидат отпорни на удари и со тоа се значајно отпорни како стандардните челични сандаци.

  Револуционерна производна технологија

  Како иновативна компанија, Liebherr секогаш изнаоѓа нови начини. Така, новиот производен процес 3D-PU-Spray Moulding на сандаците за супермаркет од Liebherr отвора нови можности и поставува стандарди – ништо помалку во полето на дизајнот. 2-компонентниот спреј под висок притисок на полиуретанска основа овозможува да се произведат големите составни делови со комплексна геометрија. Предностите: Материјалот е лесен и истовремено исклучиво стабилен, што придонесува кон издржливоста на сандаците и тие значително подолго ќе изгледаат пријатно при груба употреба во супермаркетот.

  Непријатните вдлабнатини, што настануваат кога количка ќе удри во сандакот, се веќе минато. Во нашите сандаци лимот повеќе не се користи. Процесот дозволува да се создадат најразлични структури на површината. На тој начин може подобро да се исполнат посебните желби на купувачите.

  Производно место

  Liebherr годишно произведува околу 2,2 милиони ладилници и замрзнувачи и е дел од водачите на европскиот пазар. Скоро една четвртина од овие уреди потекнува од Лиенц (Австрија). Локација Лиенц

  Фабрика Liebherr Лиенц

  Флексибилни опции за поставување

  Новите сандаци за супермаркет од Liebherr се одликуваат со иновативни идеи за професионални потреби: Во големите сандаци оптимално, прегледно и впечатливо се презентираат замрзнатите производи. Исто така, се овозможува сандаците, без разлика дали како единечен уред или како комбинација, оптимално да се прилагодуваат според потребите на купувачите.

  Како единечен уред, сандаците мора да стојат со задниот дел накај ѕид.

  Кога се поставени во редови, уредите мора да стојат со задниот дел накај ѕид.

  Сандаците може да се постават во блокови од по 4, така што задните делови на сандаците ќе бидат свртени еден кон друг.

  Кај комбинираната витрина за ладење/замрзнување постојат различни можности за поставување. Притоа, секој сандак може напречно да се постави како „завршен дел“ на главите.

  Социјални медиуми

  Liebherr е на социјалните медиуми: Станете дел од нашата заедница и добивајте не само поддршка во случај на сервисирање, туку и совети и трикови за совршено складирање на храната. Liebherr во социјалните мрежи

  Индустриски апарати

  Без разлика дали се потребни за угостителство, трговија или лабораторија - комерцијалните фрижидери на Liebherr ги исполнуваат барањата на професионалците. Уреди за професионална употреба

  Социјални медиуми

  Liebherr е на социјалните медиуми: Станете дел од нашата заедница и добивајте не само поддршка во случај на сервисирање, туку и совети и трикови за совршено складирање на храната. Liebherr во социјалните мрежи