Оптимални температури погодни за складирање и послужување

Самостојните ладилници за вино за идеална температура на складирање и служење за гастрономија од Liebherr овозможуваат капацитети за складирање според потребите. Во зависност од моделот и температурните поставки се соодветни за долготрајно складирање или служење одреден избор шишиња на соодветна температура. Притоа, соодветните уреди привлекуваат внимание во гостинската просторија.

Самостојни ладилници за вино за гастрономија

Ладилници за вино за идеална температура на складирање

Ладилниците за вино за идеална температура на складирање создаваат слични услови за складирање како во винска визба. Во целиот внатрешен простор се создава постојана температура и влажност на воздухот од над 50 проценти. Ладилниците за вино за идеална температура за складирање се оптимални за долготрајно складирање и зреење на виното. Со флексибилен избор на температура помеѓу +5°C до +20°C, ладилниците за вино за идеална температура за складирање може да чуваат одреден избор шишиња на соодветна температура за складирање и послужување. Ладилници за вино за идеална температура на складирање

Ладилници за вино за идеална температура на служење

Ладилниците за вино за идеална температура на служење ги чуваат вината на оптимална температура за пиење. Во зависност од моделот, достапни се разни температурни зони или поединечно прилагодливи прегради за вино. Црвеното вино најдобро ја развива својата арома при +16°C до +20°C, а белото вино при +10°C до +12°C. Наспроти нив, пенливите вина и шампањите ветуваат најголемо задоволство при +5°C до +7°C. Ладилници за вино за идеална температура на служење