На овој начин едноставно ќе дојдете до ладилник или замрзнувач на Liebherr

Нашите ладилници и замрзнувачи ќе ги најдете кај нашите Liebherr партнери. Секако, таму ќе добиете и детални совети директно од експерт во областа. Тука ќе најдете дистрибутер на Liebherr во ваша непосредна близина:

Вака ќе ги пронајдете вашите дистрибутери на Liebherr

Нашите ладилници и замрзнувачи ќе ги најдете кај нашите овластени Liebherr-дистрибутери. Секако, таму ќе добиете и детални совети директно од експерт во областа. Адресата на дистрибутерот во ваша непосредна близина ќе ја пронајдете преку опцијата за пребарување Пронајди дистрибутер.

Liebherr-дистрибутери во моја близина

Советување

За прашања во однос на опремата, големината или потрошувачката на струја слободно побарајте совет од нашиот Инфоцентар или дистрибутер во ваша близина. Советување пред и по купување