Вашиот директен контакт со сервисот на Liebherr

За прашања во врска со ладилниците и замрзнувачите на Liebherr можете слободно да се обратите на нашите сервисни партнери.